Yr Athro Hazel Walford Davies

Yr Athro Hazel Walford Davies

Brodor o Fancffosfelen yw’r Athro Hazel Walford Davies. Treuliodd flynyddoedd lawer mewn swyddi academaidd, gan gynnwys cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fwyaf diweddar fel Athro ym Mhrifysgol Morgannwg. 

O 2006 hyd at 2011, bu’n gadeirydd Bwrdd Rheoli’r Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg sydd bellach wedi’i ymgorffori yn y Coleg. Cyflawnodd, gyda hynny, waith allweddol ar adeg sefydlu’r Coleg Cymraeg.