Yr Athro M.Wynn Thomas

Yr Athro M.Wynn Thomas

Mae’r Athro M. Wynn Thomas yn ysgolhaig amlwg ym maes Llenyddiaeth Saesneg a Chymreig. Bu hefyd, am nifer o flynyddoedd, yn gadeirydd Pwyllgor Addysg Gymraeg Prifysgol Abertawe ac yn cynrychioli’r brifysgol ar gyrff cenedlaethol. 

Un o’i gyfraniadau pwysicaf oedd ei gadeiryddiaeth ar weithgor a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru yn 2001 er mwyn ystyried cynlluniau tuag at y dyfodol, gyda’r nod o sefydlu cynllun ysgoloriaethau PhD er mwyn meithrin cenhedlaeth newydd o ddarpar ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg. Mae nifer o’r academyddion ifainc a fu’n rhan o’r cynllun hwnnw bellach wedi eu penodi i swyddi darlithio drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.