Yr Athro R. Merfyn Jones

Yr Athro R. Merfyn Jones

Mae’r Athro R. Merfyn Jones yn un o haneswyr amlycaf y Gymru gyfoes, a’i brif gyflawniadau yn cynnwys ei gyfrol arloesol ar chwarelwyr Gwynedd, The North Wales Quarymen, 1874-1922, a’r gyfres deledu nodedig Cymru 2000 a ddarlledwyd ar droad y mileniwm.

Wedi gyrfa academaidd ym mhrifysgolion Abertawe, Lerpwl a Bangor, fe’i penodwyd yn Is-ganghellor Prifysgol Bangor yn 2004.

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011, fe’i penodwyd yn gadeirydd cyntaf y Bwrdd Cyfarwyddwyr a chwaraeodd ran greiddiol yn sefydlu’r Coleg fel corff cenedlaethol.

Rhoddodd bwyslais neilltuol ar yr egwyddor y gellid trin a thrafod pob disgyblaeth academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’r egwyddor honno’n un sydd bellach yn ganolog i strategaeth academaidd y Coleg.