Newyddion

18 Chwefror 2015

Premiere o waith newydd gan un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg

18 Chwefror 2015
Bydd gwaith newydd gan gyfansoddwr talentog a drefnodd y gerddoriaeth ar gyfer rhaglun newydd yr Hobbit yn cael ei berfformio yn un o brif ŵyliau cerddoriaeth Cymru.

Mae Owain Llwyd, 30, sydd hefyd wedi cyfansoddi ar gyfer yr X-Factor, Top Gear a Big Brother, yn edrych ymlaen yn arw at y premiere fel rhan o Ŵyl Gerdd Bangor, sy’n dechrau ar Fawrth 4.

Mae “wedi cyffroi’n lân” ynglyn â’r comisiwn sydd wedi ei ysgrifennu yn arbennig ar gyfer Camerata Gogledd Cymru - ensemble o dros 20 o gerddorion ifanc, o dan arweiniad Patrick Rimes.

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yng Nghapel Penrallt, Bangor ar Sadwrn, Mawrth 7, am 7.30pm.

Dywedodd Owain, sy’n darlithio ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’n dra wahanol i’r hyn ‘rwyf yn cyfansoddi fel arfer. Mae wedi ei seilio ar alaw draddodiadol Gymreig o’r enw Y Deryn Pur ond mae rhaid aros tan ddiwedd y darn cyn clywed yr alaw yn ei chyfanrwydd am y tro cyntaf. Cyn hyn, mae’r alaw yn cael ei hymestyn.

“Ysgrifennais y symudiad cyntaf a’r olaf dros y Nadolig. Fe gollais bedwar neu bump o’m ffrindiau - oll â chysylltiadau cryf gyda Gogledd Cymru - yn ystod y cyfnod ac er, fwy na thebyg, fel rhan o fy isymwybod, mae’r gwaith yn reit ysbrydol.

“Y canlyniad yw darn o’r enw Gentle Dove ar gyfer llinynnau a’r trwmped. Mae’r symudiadau cyntaf ac olaf bron mewn arddull goffa tra bod yr ail symudiad yn fwy llon ac i fod i ddathlu bywyd.

Y thema eleni yw ‘Croesi-Ffin ac Aml-Gyfrwng’, gyda phob cyngerdd yn gysylltiedig â phrosiect addysg arbennig, gan gyd-weithio â nifer o ysgolion lleol yn ogystal â myfyrwyr prifysgol y ddinas.

Y pedwarawd enwog Apollo Saxophone Quartet fydd yn agor yr Ŵyl gyda cherddoriaeth sy’n croesi ffiniau gan gyfansoddwyr megis Graham Fitkin, Django Bates a Keith Tippet yn ogystal â chyfansoddiadau gwreiddiol y pedwarawd ar gyfer ffilmiau byrion mud. Cynhelir y cyngerdd yn Neuadd Reichel, Ffordd Ffriddoedd, Bangor.

Daw’r Ŵyl i ben ar nos Sul, Mawrth 8, gyda chyngerdd Rees/Roche/Pestova, ble cyflwynir Gwobr Gyfansoddi William Mathias am ddarn ar gyfer y ffliwt, clarinét, piano ac electroneg.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu tocynnau ewch i wefan Gŵyl Gerdd Bangor.

Premiere o waith newydd gan un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg