Newyddion

8 Mehefin 2015

Coleg Cymraeg yn lansio Gwobr Merêd

8 Mehefin 2015
Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr flynyddol i fyfyriwr er cof am un o arweinwyr yr ymgyrch i sefydlu'r Coleg.

Bydd Gwobr Merêd, er cof am y Dr Meredydd Evans, yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol ac yn ehangach. Nid cyflawniad academaidd yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach yr agweddau eraill, allgyrsiol, sydd yn allweddol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i urddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr is-raddedig neu ôl-raddedig, llawn-amser neu ran-amser, a myfyrwyr sydd ar gyfnodau sabothol fel swyddogion undeb.

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Merêd oedd un o brif gefnogwyr y Coleg Cymraeg a braint oedd cael ei adnabod a derbyn ei annogaeth cyson I’n gwaith ni.  Mae’n briodol felly ein bod yn sefydlu’r wobr honer cof amdano ac m ae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, ac hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.”

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at y Coleg drwy ddychwelyd y ffurflen sydd wedi ei gosod ar wefan y Coleg. Mae’r ffurflen yn cynnwys adran ar gyfer disgrifiad cryno o’r rhesymau dros gyflwyno’r enwebiad.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 19 Mehefin 2015 a’r bwriad yw cyflwyno’r Wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Meifod eleni, ac yn flynyddol o hyn ymlaen.

Coleg Cymraeg yn lansio Gwobr Merêd