Newyddion

22 Mehefin 2015

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

22 Mehefin 2015
Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol fis Medi diolch i ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg.

Bydd pob unigolyn yn derbyn £1,500 neu £3,000 dros dair blynedd a bydd gofyn iddynt ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith yn ogystal â sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg o ganlyniad.

Mae’r ysgoloriaethau wedi eu dyfarnu eleni i fyfyrwyr fydd yn astudio mewn prifysgolion ar draws Cymru a hynny mewn ystod eang o feysydd.

Un oedd yn falch o glywed bod ei chais am Brif Ysgoloriaeth y Coleg o £3,000 i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Abertawe oedd Becca Martin o Ysgol y Preseli:

‘‘Diolch i'r ysgoloriaeth, rwyf yn medru parhau i astudio yn y Gymraeg, fydd yn sicrhau fy mod yn rhugl mewn pedair iaith. Bydd yr arian o gymorth ac yn fy ngalluogi i brynu adnoddau angenrheidiol ar gyfer y cwrs. Fy nghyngor i ddisgyblion fydd yn ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg yn y dyfodol yw peidio ag amau eich gallu i wneud rhan o’ch gradd trwy’r Gymraeg, ewch amdani!’’

Roedd Meddygaeth yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg o £1,500 am y tro cyntaf eleni ac un a fanteisiodd ar y cyfle oedd Sean Downes o Ysgol Morgan Llwyd:

‘‘Bydd ysgoloriaeth y Coleg o gymorth mawr i mi a bydd astudio’r pwnc yn rhannol trwy’r Gymraeg yn fy ngalluogi i gyfathrebu â chleifion yn hyderus. Roedd y broses ymgeisio yn syml a chyflym, ac mae'r buddion byr a hir dymor yn ardderchog.’’

Mae’r Coleg Cymraeg hefyd yn cynnig Ysgoloriaethau Meistr gwerth £3,000. Bydd Ysgoloriaethau Meistr y Coleg 2015/2016 yn cau ar 13 Gorffennaf 2015 ac mae pecyn ymgeisio llawn ar wefan y Coleg.

Bydd gwybodaeth am Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg 2016/2017 ar gael ar wefan y Coleg fis Medi.

Mae'r myfyrwyr sydd wedi'u henwebu i dderbyn ysgoloriaethau eleni wedi'u rhestru yn y ddogfen isod:

Enillwyr Ysgoloriaethau 2015 (Hysbyseb)

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol