Newyddion

2 Gorffennaf 2015

Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn astudio yn sylweddol trwy gyfrwng y Gymraeg

2 Gorffennaf 2015
Mae buddsoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn meysydd penodol yn talu ar ei ganfed wrth i’r ffigyrau diweddaraf ddangos cynnydd unwaith eto yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhan o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Dengys y data diweddaraf fod y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn, sef traean o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn sefydliadau addysg uwch Cymru wedi cynyddu o 2,343 i  2,427 rhwng 2012/13 a 2013/14 - cynnydd o 10% dros ddwy flynedd ac yn cynrychioli’r nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 40 credyd yn Gymraeg.

Yn ogystal, mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 5 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu o 4,865 i 4,915. Eto, mae hyn yn gynnydd o oddeutu 10% dros ddwy flynedd.

Yn allweddol i hyn mae’r cynnydd a welwyd yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio yn benodol mewn pynciau ac adrannau lle mae’r Coleg wedi gwneud buddsoddiad sylweddol trwy ei gynllun staffio academaidd – er enghraifft ym maes Busnes, Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol, a Seicoleg.

Meddai Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n galonogol iawn gweld y ffigyrau diweddaraf yma sy’n dangos yn glir fod ein buddsoddiad ni drwy’r Cynllun Staffio Academaidd yn dwyn ffrwyth.   Ers blwyddyn weithredol gyntaf y Coleg, sef 2011/12, mae yna gynnydd sylweddol wedi ei weld yn y nifer o fyfyrwyr sy’n dewis astudio rhan o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’r darlun cenedlaethol yn un cadarnhaol iawn.

“Ar draws y wlad mae yna enghreifftiau o dwf penodol mewn meysydd ble mae’r Coleg wedi buddsoddi a’r prifysgolion unigol wedi datblygu eu darpariaeth. O Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor i Astudiaethau Busnes ym mhrifysgolion y de ddwyrain; o Wyddorau Biolegol ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth i Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, mae cynnydd cadarn yn digwydd. Mae partneriaeth y Coleg Cymraeg gyda phrifysgolion Cymru yn dwyn ffrwyth ac rydym yn hyderus y gwelwn mwy o gynnydd eto yn y blynyddoedd i ddod yn sgil buddsoddiad y Coleg.”

Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn astudio yn sylweddol trwy gyfrwng y Gymraeg