Newyddion

9 Gorffennaf 2015

Derbyn Gwobr Arbennig Ar Ddiwedd Gradd

9 Gorffennaf 2015
Bydd un o ddeiliaid ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn cael ei hanrhydeddu am gyflawni camp arbennig yn ystod ei seremoni raddio ar 17 Gorffennaf.

Bydd Naomi Davies yn derbyn Gwobr Eric Thomas am gyflwyno’r traethawd hir israddedig gorau yn Ysgol Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cyflwynodd Naomi ei thraethawd yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg o £3,000 i astudio’i chwrs trwy’r iaith dair blynedd yn ôl.

Penderfynodd Naomi, o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni astudio gradd trwy’r Gymraeg er mwyn defnyddio’r iaith a byddai’n annog eraill i ddilyn yr un trywydd o gael y cyfle:

‘‘Rwy’n dod o gefndir di-Gymraeg ac felly roedd addysg yn cynnig cyfle i mi ddefnyddio fy Nghymraeg. Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi galluogi mi i fagu hyder wrth ddefnyddio’r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig. Felly buaswn i’n annog darpar fyfyrwyr i fanteisio ar y cyfle i wneud cymaint â phosib trwy gyfrwng y Gymraeg ac i beidio â phoeni dim!’’  

Ar ôl graddio â dosbarth cyntaf mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, mae Naomi yn edrych ymlaen at barhau i astudio trwy’r Gymraeg trwy ddilyn cwrs TAR Addysg Gorfforol fis Medi:

‘‘Rwy’n edrych ymlaen at oruchwylio mewn ysgolion cyfun Cymraeg yn ystod y cwrs cyn ymgeisio am swydd yn y maes. Mae astudio trwy’r Gymraeg hyd yma wedi rhoi cyfleoedd niferus i mi ac roeddwn yn benderfynol o barhau i wneud hynny er mwyn sicrhau gyrfa yn y dyfodol.’’

Derbyn Gwobr Arbennig Ar Ddiwedd Gradd