Newyddion

22 Gorffennaf 2015

Arlwy'r Coleg Cymraeg ar faes y Brifwyl

22 Gorffennaf 2015
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn edrych ymlaen at wythnos brysur yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni ac wedi paratoi arlwy gyffrous ar gyfer yr ŵyl.

Elvey MacDonald fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg eleni a hynny ar y teitl ‘Y Wladfa 1865-2015: Dathlu Beth?’ Bydd hon yn cael ei chynnal yn y Babell Lên ddydd Mawrth 4 Awst am 11yb.

Yn dilyn hynny am 2, bydd lansiad ‘Hawliau Iaith’ sef cyfrol deyrnged i’r Dr Meredydd Evans ar stondin y Coleg cyn cyflwyno Gwobr Goffa Merêd. Bwriad y wobr yw cydnabod cyfraniad myfyriwr i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach.

Yn ôl yr arfer, bydd bandiau lu yn perfformio gydol yr wythnos gan gynnwys Sorela, Bromas, Arwel Lloyd, Ynyr Llwyd ac Ed Holden.

Yn ychwanegol, bydd y DJ’s Elan a Mari yn cynnal gweithdy ar sut i fod yn DJ, cwmni drama Pluen yn rhoi rhagflas o’u cynhyrchiad newydd a darlithydd y Coleg a chyn enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Dr Manon Wyn Williams yn cynnal gweithdy perfformio.

Er mwyn dysgu mwy am waith y Coleg a chael blas ar y digwyddiadau uchod, dewch draw i stondin y Coleg (S11) ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau rhwng 1-8 Awst 2015.

Gellir gweld copi o raglen lawn y Coleg isod:

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2015

Arlwy'r Coleg Cymraeg ar faes y Brifwyl