Newyddion

14 Medi 2015

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Caerdydd

14 Medi 2015
Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Yn sgil y penodiadau, bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu ym Mhrifysgol Caerdydd mewn meysydd fel Fferylliaeth, Meddygaeth a Gwyddorau Gofal Iechyd.

Un o’r rheiny fydd yn arwain y ddarpariaeth ym maes Fferylliaeth yw’r cantor cyfarwydd o Gastell Nedd, Wyn Davies.

Cyn ymuno ag Only Men Aloud, derbyniodd Wyn radd mewn Fferylliaeth o Brifysgol Caerdydd ac mae’n edrych ymlaen at ddychwelyd yno i addysgu fferyllwyr y dyfodol:

‘‘Mae darpariaeth a gwasanaeth fferylliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn agos at fy nghalon ers cymhwyso fel fferyllydd. Felly mae’r cyfle yma i ddychwelyd i Brifysgol Caerdydd i ddarlithio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfle euraidd i sicrhau bod darpariaeth Gymraeg yn rhan greiddiol o’r gwasanaeth iechyd.’’

Bydd Laura Doyle ac Elen Jones hefyd yn gyfrifol am ehangu’r ddarpariaeth newydd sbon a denu mwy o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith i astudio Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith Dr Awen Iorwerth fydd ehangu a chryfhau’r ddarpariaeth sydd eisoes yn bodoli ym Mhrifysgol Caerdydd ym maes Meddygaeth, ac Anwen Davies fydd yn cefnogi myfyrwyr Gwyddorau Gofal Iechyd gyda’u hastudiaethau.

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

‘‘Roeddem yn falch o fedru cefnogi penodi’r unigolion hyn i’w swyddi ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sy’n astudio’r pynciau trwy’r Gymraeg yn sgil buddsoddiad y Coleg. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt wrth greu adnoddau a denu darpar fyfyrwyr i’w priod feysydd dros y blynyddoedd nesaf.’’

Llun: Laura Doyle, Anwen Davies a Wyn Davies, Prifysgol Caerdydd

Gellir gweld lluniau o'r holl ddarlithwyr sydd wedi'u penodi dan nawdd y Coleg Cymraeg eleni yma
Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Caerdydd