Newyddion

14 Medi 2015

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd

14 Medi 2015
Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Yn sgil y penodiadau, bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn meysydd fel Therapi Iaith a Lleferydd a Chelf.

Un sy’n awyddus i ymgymryd â’r gwaith addysgu ac ymchwilio yw Rhonwen Lewis o Flaenau Ffestiniog gafodd ei phenodi fel Darlithydd Therapi Iaith a Lleferydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd:

‘‘O fewn fy maes i, mae’r angen i ddatblygu graddedigion sy’n berchen ar y sgiliau a’r hyder i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn holl bwysig er mwyn darparu gwasanaeth cyfiawn i’r holl unigolion sy’n wynebu anawsterau iaith, lleferydd a/neu gyfathrebu ledled Cymru.’’

Huw Williams o Gaerdydd sydd wedi’i benodi i swydd ddarlithio ym maes Celf a Dylunio a’i fwriad yw ceisio cyfoethogi profiad y myfyrwyr trwy greu ystod o fodiwlau fydd yn eu galluogi i barhau â’u hastudiaethau Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

‘‘Roeddem yn falch o fedru cefnogi penodi’r unigolion hyn i’w swyddi ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sy’n astudio’r pynciau trwy’r Gymraeg yn sgil buddsoddiad y Coleg. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt wrth greu adnoddau a denu darpar fyfyrwyr i’w priod feysydd dros y blynyddoedd nesaf.’’

Llun: Rhonwen Lewis, Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Gellir gweld lluniau o'r holl ddarlithwyr sydd wedi'u penodi dan nawdd y Coleg Cymraeg eleni yma
Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd