Newyddion

2 Hydref 2015

Ymchwilwyr ifanc yn cyhoeddi’n Gymraeg yn Gwerddon

2 Hydref 2015
Mae ymchwilwyr ifanc sy’n derbyn cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi peth o ffrwyth eu gwaith yn y rhifyn diweddaraf o Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae Sioned Haf o Brifysgol Bangor a Lowri Edwards o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn derbyn Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg er mwyn cwblhau doethuriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Manteision y sector ynni cymunedol a’r hyn sy’n llesteirio datblygiadau yn y maes yw testun erthygl Sioned Haf. A chyda gordewdra yn broblem ymhlith plant a phobl ifanc, mae Lowri Edwards a’i chydawduron, Dr Anna Bryant a Dr Anwen Mair Jones, yn edrych ar ganfyddiadau athrawon o Addysg Gorfforol ansawdd uchel.

Mae Rhifyn 20 o Gwerddon hefyd yn cynnwys gwaith academaidd mewn meysydd sydd erioed wedi bod yn destun ymchwil cyfrwng Cymraeg o’r blaen.

Mae erthygl Dr Tudur Davies a’i gydweithwyr o Brifysgol Aberystwyth yn archwilio datrysiadau i’r broblem geometregol o rannu silindr yn dair rhan. Ychydig iawn o waith ymchwil mathemategol sydd wedi ei gyhoeddi yn Gymraeg o’r blaen.

Meddai Dr Anwen Jones, golygydd Gwerddon:

“Dyma’r tro cyntaf i erthygl a chanddi ogwydd mathemategol cyn gryfed ymddangos yn Gwerddon. Rydym wrth ein bodd o gael cyhoeddi’r cyfraniad arloesol hwn yn hanes y cyfnodolyn ac yn edrych ymlaen at dderbyn rhagor o gyfraniadau tebyg.”

Mewn erthygl arloesol arall, mae’r Parchg. Ddr Noel Davies yn edrych sut y gall bôn-gelloedd atffurfio meinwe cardiaidd yn sgil trawiad ar y galon. Dyma’r tro cyntaf i waith ymchwil Cymraeg gael ei gyhoeddi yn y maes pwysig hwn.

Gellir darllen a lawrlwytho’r erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol, yn www.gwerddon.cymru.

Cyhoeddir Rhifyn 21, rhifyn arbennig ar Athroniaeth ac Athroniaeth Gymraeg, yn gynnar yn 2016.

Ymchwilwyr ifanc yn cyhoeddi’n Gymraeg yn Gwerddon