Newyddion

16 Tachwedd 2015

Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg yn Arwain y Ffordd Mewn Cynhadledd Ewropeaidd Bwysig

16 Tachwedd 2015
Mae gwaith arloesol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn un o’r llwyddiannau mwyaf mewn ieithoedd Ewropeaidd llai eu defnydd yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi cael gwahoddiad i annerch cynhadledd ryngwladol y Rhwydwaith Ewropeaidd i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol (NPLD) ym Mrwsel yr wythnos hon lle bydd yn tanlinellu llwyddiannau diweddar y Coleg yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i gynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg uwch ledled Cymru.

Bydd Dr Trystan hefyd yn tynnu sylw at effaith y Coleg ers ei sefydlu yn 2011 sy’n cynnwys:

• Cannoedd mwy o fyfyrwyr yn astudio rhan sylweddol o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg;

• 115 o ddarlithwyr wedi eu penodi ar draws ystod eang o bynciau mewn 8 o brifysgolion ar hyd a lled Cymru;

• Datblygiad darpariaeth sylweddol mewn meysydd newydd megis Meddygaeth, Nyrsio, Seicoleg, Astudiaethau Busnes, Gwyddor Chwaraeon a'r Gyfraith;

• Dros 600 o fyfyrwyr wedi ennill un o ysgoloriaethau’r Coleg;

• Dros 50 o ysgoloriaethau PhD wedi eu dyfarnu.

Mae cynhadledd yr NPLD - Amlieithrwydd, Ymfudo a'r Economi - yn ceisio darparu trafodaeth ar lefel uchel ar sefyllfa amlieithrwydd yn Ewrop, yr heriau o integreiddio mewnfudwyr i mewn i gymdeithasau mewn tiriogaethau uniaith a dwyieithog, a rôl, gwerth ac effaith amlieithrwydd yn yr economi Ewropeaidd.

Dywedodd Dr Dafydd Trystan: "Rwy'n falch iawn y bydd y gwaith rhagorol sydd wedi'i wneud yng Nghymru yn cael ei amlygu yn y gynhadledd ryngwladol hon. Ar adeg pan fo addysg uwch mewn nifer cynyddol o wledydd Ewropeaidd yn cael ei ddarparu yn Saesneg, gallwn fod yn falch iawn o'r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru i ddatblygu graddedigion dwyieithog, a fydd yn gallu cyfrannu yn y dyfodol i greu Cymru ffyniannus, ddwyieithog. "

Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg yn Arwain y Ffordd Mewn Cynhadledd Ewropeaidd Bwysig