Newyddion

26 Tachwedd 2015

Tu ôl i’r Penawdau – Y Newyddion tu ôl i’r Newyddion

26 Tachwedd 2015
Mewn cyfnod o sbin gwleidyddol, sianeli teledu newyddion, Twitter, Facebook a nawr darlledu’n fyw gan unigolion drwy Periscope, mae gallu didoli, dadansoddi a deall beth yw’r newyddion a beth sydd ddim yn bwysicach nac erioed.

Mae modiwl newydd ‘Tu ôl i’r Penawdau’ gan Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn cyfuno dadansoddiad trwyadl o ffeithiau a gwleidyddiaeth pwnc ond hefyd dealltwriaeth o sut mae’r ffeithiau yna yn gallu cael eu defnyddio – er gwell neu waeth – i hyrwyddo barn wleidyddol arbennig.

Arweinydd y modiwl yw Dr Catrin Wyn Edwards. Mae ganddi ddealltwriaeth eang o wahanol ffyrdd o edrych ar y byd ac ar newyddion gan ei bod yn rhugl mewn Ffrangeg ac wedi astudio yng Nghanada a Chatalwnia. Ond yn wahanol i sawl modiwl arall, nid y darlithwyr sy’n cynnal y cwrs ond arbenigwyr, newyddiadurwyr, lobïwyr yn y maes sy’n dod i Aberystwyth i rannu eu profiadau eang gyda’r myfyrwyr.

Eisoes eleni cafwyd cyflwyniadau gan sawl arbenigwr. Maent yn cynnwys y newyddiadurwr Tweli Griffiths ar ei brofiadau yn gohebu o Ethiopia ac Irac; cafwyd dadansoddiad o ffotograffiaeth newyddiadurol y diweddar Philip Jones Griffiths a dynnodd luniau byd-enwog a ddaeth ag erchyllterau rhyfel America yn Fietnam i olwg y byd. Bu Bethan Kilfoil, gohebydd gwasanaeth newyddion Iwerddon, RTE, yn rhoi golwg wahanol y Gwyddelod ar newyddion sy’n gyfarwydd i ni yng Nghymru.

Bydd Dyfan Jones, sy’n gweithio fel arbenigwr seneddol i’r Cenhedloedd Unedig yn Fiji yn trafod sut gafodd y newyddon ei drafod yn ardal y Môr Tawel.

“Mae theori wleidyddol wastad wedi bod yn rhan bwysig o waith Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth ac mae dal i fod. Ond mae myfyrwyr fwyfwy am gyfuno’r theori wleidyddol gyda’r ffordd mae gwleidyddiaeth yn gweithio o ddydd i ddydd – ar y cyfrangau, yn lobio yn y senedd neu fel bydd gwleidyddion yn ateb cwestiynau gwleidyddol anodd. Mae modiwl newydd ‘Tu ôl i’r Penawdau’ yn mynd i’r afael gyda hyn,” esboniodd Dr Catrin Edwards.

“Mae hefyd yn rhoi syniad ymarferol o’r math o sgiliau galwedigaethol gall myfyrwyr gyda gradd mewn Gwleidyddiaeth ei wneud wedi iddynt raddio a gadael y brifysgol,” ategodd.

Tu ôl i’r Penawdau – Y Newyddion tu ôl i’r Newyddion