Newyddion

11 Ionawr 2016

Cynhadledd Fusnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

11 Ionawr 2016
Fe ddaeth bron i gant o ddisgyblion sy’n astudio busnes i gynhadledd arbennig yng Nghaerdydd i gael blas ar astudio yn y Gymraeg a bywyd prifysgol.

Darlithwyr Canolfan Astudiaethau Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Fforwm Traws-ffiniol 14-19 y De-ddwyrain drefnodd y gynhadledd ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 o Ysgolion Glantaf, Bro Morgannwg, Llanharri, Cymer, Gartholwg,  Gwynllyw a Chwm Rhymni. 

Daeth y bobl ifanc i Brifysgol Metropolitan Caerdydd i gael blas ar fywyd prifysgol mewn cyfres o ddarlithoedd a gweithdai ar Farchnata, Sgiliau Ymchwil, Dadansoddi’r Amgylchedd Busnes a Busnes a Chymdeithas.

Roedd y gynhadledd yn gyfle i’r disgyblion ddysgu mwy am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r graddau busnes sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Eleni mae 60 o fyfyrwyr yn astudio traean o’u gradd busnes yn y Gymraeg yn y ddwy brifysgol.

Dywedodd Llŷr Roberts, Pennaeth Canolfan ABC, “Mae’r gynhadledd yma yn gyfle gwych i ni gwrdd â phobl ifanc  sydd â diddordeb ym maes busnes. Gobeithio’n wir y bydd nifer ohonyn nhw yn cael eu hysbrydoli i barhau gyda’u hastudiaethau gyda ni yng Nghanolfan ABC.” 

Cynhadledd Fusnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol