Newyddion

12 Ionawr 2016

Creu a Chyfleu Lle

12 Ionawr 2016
“Sut mae lle yn cael ei greu trwy ystyried realiti a’r dychymyg?”

Bydd sesiynau yn cynnwys trafodaethau ar greu a disgrifio trwy lenyddiaeth, dehongli delweddau o le, dadansoddi naws lle a’r dull y mae’n cael ei gyfleu e.e. brandio a hysbysebu. Cynhadledd rhyngddisgyblaethol ym maes y Celfyddydau a’r Gwyddorau Daear ar y cyd yw hon. Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys cyflwyniadau byr ar gyfer ôl-raddedigion. Bydd panel trafod yn cynnwys siaradwyr o feysydd cyfryngau poblogaidd, cynllunio, dehongli a llenyddiaeth yn ystod y dydd.

Bydd y gynhadledd yn fodd i ddod ag ymchwilwyr o wahanol gefndiroedd ynghyd, megis y dyniaethau, llenyddiaeth, ieithoedd, celf, busnes a marchnata. Mae’r gynhadledd yn ffrwyth trafodaeth ar y cyd am y damcaniaethau cynyddol sy’n archwilio’r pontio rhwng elfennau diwylliannol a daearyddol - ymchwil sy’n parhau i fod yn brin yng nghyd-destun Cymru a’r Gymraeg. Y gobaith yw y bydd y gynhadledd hon yn arwain at gyfrol wedi ei chyd-olygu sy’n archwilio hunaniaeth ar sail lle yn ei amrywiol agweddau.

Y lleoliad yw Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Adeilad Thoday, Prifysgol Bangor, LL57 2UW.

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim. Fe’i noddir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel prosiect cydweithredol rhwng Adran Daearyddiaeth Prifysgol Bangor ac Adran Astudiaethau Cymraeg Byd Gwaith, Prifysgol De Cymru, Trefforest.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan:-

Dr. Rhiannon Williams: Rhiannon.williams4@decymru.ac.uk

Dr. Eifiona Thomas Lane: eifiona.thomaslane@bangor.ac.uk 

Creu a Chyfleu Lle