Newyddion

18 Ionawr 2016

Gweithdy Blas ar Fioleg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

18 Ionawr 2016
Cynhaliwyd gweithy blas ar fioleg i dros 30 o ddisgyblion blwyddyn 12 sy'n astudio AS bioleg ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mercher 13 Ionawr. Daeth y disgyblion o ysgolion Dyffryn Ogwen, Bodedern, Syr Thomas Jones a Dyffryn Conwy.

Un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd sesiwn ymarferol, lle cafodd disgyblion brofiad o ddyrannu pysgod o dan arweiniaid rhai o ddarlithwyr a myfyrwyr ymchwil biowyddorau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef Marian Pye, Prifysgol Bangor, Dr Gethin Thomas, Prifysgol Abertawe a Rhidian Thomas, Prifysgol Caerdydd.

Cafodd y disgyblion hefyd gyfle i brofi darlith enghreifftiol Gymraeg, cwrdd â siarcod byw yn acwariwm y Brifysgol a dod wyneb yn wyneb gyda rhywogaethau rhyfedd yn Amgueddfa Ysgol y Gwyddorau Biolegol.

Trefnwyd a chefnogwyd y digwyddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn cyfoethogi’r cwricwlwm ac i ddangos yr ystod ddarpariaeth Gymraeg yn y biowyddorau drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws prifysgolion Cymru.  Mae’r digwyddiad yn dilyn sesiwn a gynhaliwyd yn y de orllewin yn haf 2015.

Dywedodd Mr Eirian Davies, Pennaeth Bioleg Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch:

“Roedd y gweithdy yn gyfle ardderchog i’r disgyblion ddatblygu eu sgiliau labordy a manteisio ar adnoddau penigamp y Brifysgol. Roedd yn gyfle da i’r disgyblion glywed hefyd am waith y Coleg Cymraeg ac am yr ysgoloriaethau sydd ar gael i’w cefnogi i astudio yn Gymraeg.”

Gweithdy Blas ar Fioleg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol