Newyddion

11 Mawrth 2016

Myfyrwyr Theatr a Drama Cymru yn Serennu mewn Gŵyl Unigryw

11 Mawrth 2016
Yr wythnos nesaf bydd myfyrwyr theatr a drama o bob cwr o Gymru yn tyrru i Gaernarfon i gymryd rhan mewn gŵyl theatr cyfrwng Cymraeg yn arbennig i fyfyrwyr.

Ar Ddydd Gwener, 18 Mawrth a dydd Sadwrn 19 Mawrth 2016 bydd Gŵyl MAP (Myfyrwyr, Arloesi, Perfformio) 2016 yn cael ei chynnal yn Galeri, Caernarfon.  Wedi ei threfnu gan Brifysgol De Cymru o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae Gŵyl MAP 2016 yn cyfuno dosbarthiadau meistr gyda chyfle i ddangos a thrafod gwaith theatr o bob math.

Bydd myfyrwyr Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, De Cymru a’r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn yr Ŵyl ac maent wrthi yn brysur yn mireinio eu gwaith yn barod i’w berfformio. Bydd yr Ŵyl eleni hefyd yn cynnwys ymweliad â Pontio a Phrifysgol Bangor a gweld cynhyrchiad Arad Goch ‘Cysgu’n Brysur’. Bydd cyfle i’r myfyrwyr elwa ar brofiad ymarferwyr arbenigol a hefyd i greu cysylltiadau a thrafod syniadau gyda’r sawl sy’n gweithio ac yn ddylanwadol yn y maes theatr a drama yng Nghymru.

Dywedodd Sera Moore-Williams, Uwch ddarlithydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Arweinydd BA Theatr a Drama, Prifysgol De Cymru ac un o drefnwyr yr Ŵyl: “Rydym yn hynod falch bod MAP yn mynd i Ogledd Cymru am y tro cyntaf. Dyma brofiad anhygoel i fyfyrwyr ledled Cymru a rydym yn ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am noddi’r Ŵyl eto eleni. Bydd rhai o gyn-fyfyrwyr cyrsiau theatr a drama yn rhan o gast Cysgu’n Brysur – pa ffordd well o ddangos y cyfleoedd sydd yna i raddedigion yn y maes theatr a drama cyfrwng Cymraeg?”

Mae gwahoddiad eleni i’r cyhoedd weld cynhyrchiad Prifysgol Aberystwyth - addasiad gan JM Edwards o nofel Daniel Owen ‘Rhys Lewis’ - brynhawn Gwener, 18 Mawrth am12.45yp a gwaith gan Brifysgolion Bangor, De Cymru a’r Drindod Dewi Sant rhwng 9.30yb – 2yp ddydd Sadwrn, 19 Mawrth yn y Galeri.

Mae myfyrwyr yn rhan o bwyllgor trefnu’r Ŵyl ac wedi sefydlu tudalen Facebook a chyfrif Twitter www.facebook.com/gwylmap / https://twitter.com/gwylmap

Dyma drydedd flwyddyn yr Ŵyl arloesol hon, wedi’r lansiad yn Aberystwyth yn 2014 a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yn 2015.

Myfyrwyr Theatr a Drama Cymru yn Serennu mewn Gŵyl Unigryw