Newyddion

21 Mawrth 2016

Angen hyd yn oed mwy o fyfyrwyr i astudio pynciau iechyd yn Gymraeg

21 Mawrth 2016
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn croesawi lansiad fframwaith strategol olynol i ‘Mwy na Geiriau’ Llywodraeth Cymru, ac maent wedi ymrwymo i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau fod hyd yn oed mwy o fyfyrwyr yn dewis astudio pynciau iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Elfen ganolog o’r fframwaith newydd yw hyfforddi gweithlu addas i weithio yn ddwyieithog yn y maes iechyd yng Nghymru. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ymfalchïo yn y camau aruthrol sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf gyda phenodi darlithwyr newydd ym meysydd Meddygaeth, Fferylliaeth, Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol, Therapi Iaith a Lleferydd a’r Gwyddorau Iechyd. Bellach mae cannoedd o fyfyrwyr yn hyfforddi pob blwyddyn fel gweithwyr iechyd dwyieithog.

Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Athro Mark Drakeford, yn lansio fframwaith strategol olynol i ‘Mwy na geiriau....’ yfory, dydd Mawrth 22 Mawrth 2016, yn Ysbyty Cwm Cynon am 10 o’r gloch y bore.  Bwriad y fframwaith yw cryfhau gwasanaethau Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Meddai Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Yn sgil buddsoddiad sylweddol gan y Coleg, mae’n bosibl i astudio cyrsiau Meddygaeth, Bydwreigiaeth a Therapi Iaith a Lleferydd yn ddwyieithog am y tro cyntaf erioed ym mhrifysgolion Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hyn yn gam mawr ymlaen i weld gweithlu dwyieithog i’r Gwasanaeth Iechyd yma yng Nghymru.

“Mae mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn astudio rhan o’u cyrsiau iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg,  ond mae angen gwneud mwy i ddenu myfyrwyr i’r maes iechyd ac edrychwn ymlaen yn fawr i gydweithio gyda Phrifysgolion Cymru a’r Llywodraeth i ymateb i’r her yma.”

Angen hyd yn oed mwy o fyfyrwyr i astudio pynciau iechyd yn Gymraeg