Newyddion

11 Ebrill 2016

Cynhadledd a Chyfnodolyn y Coleg Cymraeg yn Dathlu Athroniaeth

11 Ebrill 2016
Mae athronyddu yn y Gymraeg yn fyw ac yn iach, ac mae hyn i’w weld yn glir yn rhifyn diweddaraf Gwerddon a chynhadledd ar athronydd o Gymro sydd i’w chynnal ar 21-22 Ebrill dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Heddiw, cyhoeddir rhifyn arbennig o Gwerddon, yr e-gyfnodolyn academaidd. Athroniaeth sydd dan sylw yn rhifyn 21, ac mae’n cynnwys pedair erthygl sy’n dangos ehangder athronyddu yn y Gymraeg: o hanes athroniaeth Gymraeg i foeseg chwaraeon; o ffuglen gyfoes i hanes ganoloesol.

Cydlynydd y rhifyn arbennig yw Dr Huw L. Williams, Darlithydd Cenedlaethol mewn Athroniaeth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Dywedodd Dr Williams:

“Mae’n wych o beth gweld y rhifyn arbennig hwn yn cael ei gyhoeddi gan Gwerddon. Mae’r erthyglau yn cynnig golwg ar ein gwaddol athronyddol gan hefyd awgrymu parhad o’r trywyddau arbennig yma ar gyfer dyfodol y maes yn y Gymraeg. Gyda chyfraniadau gan ysgolheigion ifanc a mwy profiadol o wahanol feysydd, dyma gyfrannu at ein hetifeddiaeth athronyddol a dangos ei fod yn faes sydd yn hygyrch i ddarllenwyr o wahanol ddiddordebau a chefndiroedd.”

Mae’r rhifyn yn cynnwys erthyglau gan:

  • Yr Athro Steve Edwards, Prifysgol Abertawe, yn datgelu etifeddiaeth gyfoethog athroniaeth Gymraeg drwy olrhain hanes Adran Athronyddol Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru a’i chyfnodolyn Efrydiau Athronyddol.
  • Dr Lisa Sheppard, Prifysgol Caerdydd, yn trafod llenyddiaeth Gymraeg a Chymreig, gan ddadansoddi’r modd y mae’r ‘arall’ yn cael ei gyfleu o fewn perthynas y Gymraeg a’r di-Gymraeg.
  • Dr Carys Moseley yn cynnig astudiaeth o’r meddyliwr canoloesol dylanwadol Duns Scotus, gan olrhain ei gysylltiadau Cymreig ac awgrymu’r modd roedd rhai o’i brif syniadau yn dangos etifeddiaeth ddeallusol y Brythoniaid yn yr hen Ogledd.
  • Dr Hywel Iorwerth a’r Athro Carwyn Jones, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yn adlewyrchu ar rôl chwaraeon o fewn y drafodaeth athronyddol sydd yn gosod cenedlaetholdeb benben â chosmopolitaniaeth – cyfle arbennig i adlewyrchu ar ein cenedlaetholdeb fel Cymry.

Gellir darllen a lawrlwytho’r erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol, yn www.gwerddon.cymru.

Mae’r rhifyn hwn yn amserol iawn gan y cynhelir cynhadledd i ddathlu cyfraniad yr athronydd adnabyddus, J. R. Jones, cyn-bennaeth Adran enwog Prifysgol Abertawe, yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe ar 21-22 Ebrill.

Bydd y digwyddiad aml-ddisgyblaethol hwn yn adlewyrchu neges sy’n ganolog i’r rhifyn arbennig o Gwerddon, sef bod athroniaeth yn faes aml-weddog sy’n ymhél â nifer o feysydd eraill ac yn gallu dylanwadu arnynt mewn ffyrdd pwysig.

I gofrestru am ddim ar gyfer y gynhadledd, dilynwch y ddolen hon

Llun: Dr Huw Williams

Cynhadledd a Chyfnodolyn y Coleg Cymraeg yn Dathlu Athroniaeth