Newyddion

17 Mai 2016

Ceinwen yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

17 Mai 2016
Ceinwen Ann Margaret Jones o Ysgol Brynrefail, Llanrug yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

Mae Ceinwen, sy’n byw yn Neiniolen, ar fin eistedd ei harholiadau Lefel A mewn Cymraeg, Celf, Addysg Grefyddol a’r Fagloriaeth Gymraeg, ac mae hi wedi ennill yr ysgoloriaeth i astudio BA Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2016.

Sefydlwyd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan Gyngor Gwynedd. Mae’n cael ei dyfarnu i unigolyn sydd wedi ymgeisio am un o brif ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sy’n byw yng Ngwynedd ac sydd am astudio cwrs yn 100% trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. 

Meddai Ceinwen: “Edrychaf ymlaen at fynd i brifysgol Bangor ym mis Medi i astudio’r Gymraeg. Rwyf wrth fy modd â’r pwnc a dwi’n edrych ymlaen at ddyfnhau fy nealltwriaeth ohono. Rwyf yn hynod ddiolchgar fy mod wedi cael fy newis ar gyfer yr ysgoloriaeth yma.  Bydd yr arian yn ddefnyddiol iawn i mi er mwyn prynu llyfrau a’r adnoddau dysgu byddaf eu hangen bob blwyddyn wrth astudio’r cwrs.”

Meddai Arwyn Thomas, Pennaeth Yr Adran Addysg, ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae’n bleser cefnogi’r ysgoloriaeth hon unwaith eto, a braf o beth yw cael cynorthwyo myfyrwyr ifanc i astudio a datblygu’u gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.  Dymunwn y gorau i Ceinwen gyda’i hastudiaethau ym Mangor.”

 

Ceinwen yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd