Newyddion

1 Awst 2016

Llyfr Rhyngweithiol Academaidd Cymraeg cyntaf ar lwyfan cyhoeddi Apple

1 Awst 2016
Mae’r llyfr rhyngweithiol academaidd Cymraeg cyntaf erioed i gael ei gyhoeddi ar lwyfan cyhoeddi Apple, iBooks Store, yn cael ei lansio heddiw ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni.

Prifysgol De Cymru sydd wedi cyhoeddi’r llyfr rhyngweithiol, Dulliau Ymchwil ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entrepreneuriaid , ac mae’n ganlyniad cyd-weithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’n werslyfr aml-gyfrwng, aml-gyffwrdd, sy’n sail ar gyfer ymchwil academaidd ac ar gyfer defnydd ymarferol mewn amgylchedd busnes. Mae’r llyfr ar gael am ddim ar safle iBooks Store fel rhan o ymrwymiad Prifysgol De Cymru i ddatblygu adnoddau dysgu agored, ac yn cynnwys clipiau fideo, sain a delweddau sy’n dod a’r cysyniadau academaidd yn fyw.

Mae Dulliau Ymchwil yn fersiwn Gymraeg o’r llyfr rhyngweithiol cyntaf i’w gyhoeddi gan Brifysgol De Cymru ar safle iBooks Store, Research Methods for Business Students, Managers and Entrepreneurs. Mae’r llyfr ar gael am ddim mewn 50 o wledydd ar draws y byd ac yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o Brifysgolion.

Llŷr Roberts, Pennaeth Canolfan Astudio Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, oedd Cyfarwyddwr Academaidd y fersiwn Gymraeg, a Barry Richards o uned iTunes U Prifysgol De Cymru oedd y Cyfarwyddwr Prosiect a dylunydd y llyfr. A pherfformir rhai o’r adnoddau rhyngweithiol gan Gethin Brikerton a Kelsey Thompson sy’n fyfyrwyr drama ail flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru. 

Dywedodd Llŷr Roberts, “Bydd y llyfr yn adnodd hynod ddefnyddiol i ni wrth i ni ddatblygu cyrsiau ôl-raddedig a llwybrau dysgu mwy hyblyg dros y blynyddoedd nesaf, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’w ddefnyddio gyda’r nifer cynyddol o fyfyrwyr sy’n astudio busnes gyda ni yn y Gymraeg.”

Croesawyd yr adnodd arloesol hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dywedodd y Cofrestrydd, Dafydd Trystan, “Mae'n hollbwysig sicrhau fod e-lyfrau academaidd addas ar gael yn Gymraeg i gyfoethogi profiad myfyrwyr ar gyrsiau dwyieithog ar hyd a lled y wlad. Mae'r gyfrol hon yn enghraifft arbennig ac yn un dwi'n siŵr y bydd yn cael ei defnyddio nid yn unig ym maes busnes, ond ar draws y gwyddorau cymdeithasol.”

Llyfr Rhyngweithiol Academaidd Cymraeg cyntaf ar lwyfan cyhoeddi Apple