Newyddion

19 Awst 2016

Anrhydeddu Dr Rhianedd Jewell am ei gwaith mewn Astudiaethau Cyfieithu

19 Awst 2016
Cafodd Dr Rhianedd Jewell ei hanrhydeddu yng nghynhadledd flynyddol Academia Europea (Academi Ewrop) yn ddiweddar ar ffurf Ysgoloriaeth Burgen. Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Rhianedd sydd yn gwneud gwaith ymchwil ym maes astudiaethau cyfieithu.

Mae Ysgoloriaethau Burgen yn cael eu gwobrwyo i gydnabod ysgolheigion Ewropeaidd ifanc talentog a ystyrir fel arweinwyr potensial yn eu meysydd yn y dyfodol. Enwyd yr ysgoloriaethau ar ôl sylfaenydd Academi Ewrop, yr Athro Arnold Burgen, a gwobrwyir hyd at 10 ysgolhaig ifanc yng nghynhadledd yr Academi bob blwyddyn.

Cyflwynwyd y wobr i Rhianedd yn y gynhadledd yng Nghaerdydd eleni. Cafodd gyfle yno hefyd i gyflwyno ei gwaith ymchwil sydd yn sail i’w llwyddiant, sef astudiaeth o gyfieithiadau Saunders Lewis o ddramâu Ffrangeg Samuel Beckett a Molière. Dywedodd Rhianedd:

“Mae ennill y wobr hon yn fraint ac yn anrhydedd arbennig. Rwyf yn hynod o falch bod pwysigrwydd gwaith ym maes astudiaethau cyfieithu yn y Gymraeg yn cael ei gydnabod, ac rwy’n ddiolchgar iawn i Academi Ewrop am eu cefnogaeth a’u clod.”

Dyma’r ail wobr i Rhianedd ei hennill mewn cydnabyddiaeth o werth y prosiect hwn gan iddi hefyd ennill Gwobr Goffa Saunders Lewis yn 2013. Mae’r gwaith ymchwil arloesol hwn yn ystyried agwedd newydd ar waith Saunders nad yw wedi derbyn sylw digonol hyd yn hyn. Cyfieithodd Saunders Doctor er ei Waethaf gan Molière ym 1924, ac ysgrifennodd Wrth Aros Godot, cyfieithiad o ddrama Beckett ym 1962. Er nad ydy’r dramâu mor adnabyddus â’i weithiau eraill, maent yn datgelu llawer am arwyddocâd cyfieithu i Saunders ac i lenyddiaeth Cymru. Cyhoeddir gwaith Rhianedd ar ffurf cyfrol, Her a Hawl wrth Gyfieithu Dramâu: Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière, gan Wasg Prifysgol Cymru y flwyddyn nesaf. 

Anrhydeddu Dr Rhianedd Jewell am ei gwaith mewn Astudiaethau Cyfieithu