Newyddion

2016-17

Ymateb i'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

22 Mehefin 2017

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn llongyfarch y prifysgolion yng Nghymru sydd wedi sicrhau canlyniadau da yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF).

darllen mwy…

Cydnabod Catherine Rees am ei chyfraniad yn cefnogi'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol

24 Mawrth 2017

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

darllen mwy…

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn Dyfarnu Dwy Ysgoloriaeth am y Tro Cyntaf Erioed

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Am y tro cyntaf erioed, mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi dyfarnu dwy ysgoloriaeth o £5,000 i fyfyrwyr fydd yn astudio cwrs yn gyfan gwbwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.

darllen mwy…

Pennaeth Adnoddau Dynol y Coleg Cymraeg ar Restr Fer Gwobrau Cenedlaethol i Ddathlu Gweithwyr Proffesiynol ym Maes Adnoddau Dynol

15 Mawrth 2017

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Adnoddau Dynol cyntaf Cymru. Mewn seremoni tei du a fydd yn cael ei chynnal yn Stadiwm SSE SWALEC yng Nghaerdydd ar 23 Mawrth, bydd y Gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau gweithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol.

darllen mwy…

Gwobr i Wyddonydd Ifanc o Fangor

02 Mawrth 2017

Bydd Dr Prysor Williams, Uwch-ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, yn derbyn Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Abertawe ar nos Fercher 08 Mawrth 2017.

darllen mwy…

Dechrau dathlu degawd o Gwerddon: rhifyn arbennig ar gerddoriaeth

28 Chwefror 2017

Yn 2017 bydd cyfnodolyn ymchwil aml-ddisgyblaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddeng mlwydd oed ac i ddechrau ar y dathlu bydd rhifyn arbennig ar gerddoriaeth yn cael ei gyhoeddi.

darllen mwy…

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg

20 Chwefror 2017

Mae Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Abertawe ar ddydd Mercher yr 8fed o Fawrth.

darllen mwy…

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

9 Chwefror 2017

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Dr Haydn E Edwards fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg o 1 Ebrill 2017.

darllen mwy…

Darlithwyr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn Cydweithio

26 Ionawr 2016

Mae dau academydd o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi uno eu harbenigeddau i greu modiwl newydd i fyfyrwyr y ddau sefydliad am y tirlun gwleidyddol yng Nghymru.

darllen mwy…

Cyfathrebu Cyffro Newyddiaduraeth

19 Ionawr 2017

Mae darpariaeth Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg wedi ei chryfhau yn sgil penodiad newydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Gwobr i’r Cwrs Agored Enfawr Arlein Cyntaf yn y Gymraeg

23 Medi 2016

Mae’r Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg wedi ennill un o wobrau adnoddau addysgol cyntaf CADARN 2016.

darllen mwy…

Cyllido Myfyrwyr i Ddatblygu Ymchwil Mewn Ystod o Feysydd

19 Medi 2016

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

darllen mwy…

Ailddatblygu Llyfrgell e-ddysgu y Coleg

14 Medi 2016

Mae Llyfrgell ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael ei huwchraddio er mwyn galluogi myfyrwyr a darlithwyr i fanteisio ar y dechnoleg e-ddysgu ddiweddaraf.

darllen mwy…

Newyddion

Arian ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

29 Tachwedd 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2017.

darllen mwy…

Croeso i Gyhoeddiad y Llywodraeth

2 Tachwedd 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn croesawu’r datganiad a wnaed heddiw gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC. Gan fod cyllideb ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 bellach wedi ei chadarnhau, mae hyn yn rhoi sicrwydd ynghylch trefniadau cyllido’r Coleg i’r dyfodol.

darllen mwy…

“Mynnwch ddysg yn eich iaith” – Maniffesto William Salesbury

9 Tachwedd 2016

Nos Fawrth 15 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

darllen mwy…

Cyhoeddi Rhifyn Diweddaraf o Gwerddon

31 Hydref 2016

Mae’r rhifyn diweddaraf o Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnwys ymchwil newydd Cymraeg ar lu o bynciau gwahanol. Mae rhifyn 22 yn cynnwys erthyglau ar laserau, tafodieitheg, cerddoriaeth roc cyfrwng Cymraeg a chaffael iaith.

darllen mwy…

Arddangosfa Arbrofol yn Rhoi Llwyfan i Fyfyrwyr Celf a Dylunio

3 Tachwedd 2016

Bydd myfyrwyr Celf a Dylunio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ffrwyth eu llafur mewn arddangosfa yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos nesaf.

darllen mwy…

Ail Benodi Dr Hefin Jones yn Ddeon y Coleg Cymraeg

20 Hydref 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi fod Dr Hefin Jones wedi ei benodi yn Ddeon y Coleg, a hynny am dymor newydd.

darllen mwy…

Cronfa Goffa Gwyn Thomas Prifysgol Bangor

11 Hydref 2016

Pan fu farw Gwyn Thomas ym mis Ebrill 2016, collodd Cymru drysor cenedlaethol. Am bron deugain mlynedd, dylanwadodd ar genedlaethau o fyfyrwyr fel darlithydd, athro a phennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. (Hawlfraint llun Marian Delyth)

darllen mwy…