Newyddion

19 Ionawr 2017

Cyfathrebu Cyffro Newyddiaduraeth

19 Ionawr 2017
Mae darpariaeth Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg wedi ei chryfhau yn sgil penodiad newydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae Manon Edwards Ahir yn newyddiadurwr, cynhyrchydd teledu a chyfarwyddwr asiantaeth cyfathrebu sydd â phrofiad eang ym maes newyddiaduraeth a’r cyfryngau. Bydd yn ymuno â'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd fel darlithydd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Treuliodd Manon 17 mlynedd gyda'r BBC mewn adrannau newyddion yng Nghymru a Llundain gan arbenigo mewn materion tramor, casglu newyddion a gwleidyddiaeth. Ar ôl gadael y BBC sefydlodd asiantaeth cyfathrebu dwyieithog, Mela. Bu’n cyd-weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau a chwmnïau ar hyd a lled y wlad gan gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Llywodraeth Cymru, Boom Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Mae Manon yn ymuno gyda’r newyddiadurwraig Sian Morgan Lloyd i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Erbyn hyn mae’r Ysgol yn cynnig nifer o fodiwlau arloesol yn y Gymraeg ac mae gan fyfyrwyr y cyfle i astudio gradd gydanrhydedd Cymraeg a Newyddiaduraeth.

Dywedodd Sian Morgan Lloyd, Cyfarwyddwr y ddarpariaeth Gymraeg yn yr Ysgol Newyddiaduraeth: “Mae poblogrwydd y ddarpariaeth yn mynd o nerth i nerth ac rwy’n ffyddiog y bydd Manon yn cyfrannu’n helaeth i’n rhaglen addysg sydd yn tyfu ac yn datblygu yn arbennig o dda. Mi fydd profiad Manon o’r byd cyfathrebu yn gaffaeliad mawr i’r adran.”

Wrth gamu i’r byd academaidd, dywedodd Manon: "Yn ystod fy ngyrfa rydw i wedi gweithio tu mewn a thu allan i'r byd newyddiadurol a'r cyfryngau - sefyllfa sydd wedi rhoi persbectif gwahanol a dealltwriaeth arbennig i mi. Mae'n gyfnod hynod o gyffrous i astudio'r byd hwnnw am ein bod mewn cyfnod o chwyldro o ran cyfathrebu gwybodaeth a newyddion. Rwy'n edrych ymlaen yn arw i gyfleu'r cyffro hwnnw ac i'w roi dan y chwyddwydr gyda myfyrwyr ifanc Cymraeg eu hiaith sy'n chwilfrydig am y maes.

Fel cyn cyflogwr hefyd, rwy'n ymwybodol o'r angen mawr yng Nghymru am raddedigion sydd â’r sgiliau newyddiadurol angenrheidiol i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n gobeithio y gallaf gyfrannu at y ddarpariaeth sy'n cynnig cyfleoedd gwych i gyflawni’r nod hynny."

Mae'r cwrs, sy’n cyfuno astudiaeth academaidd gyda chyfleoedd ac addysgu ymarferol, yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfathrebu Cyffro Newyddiaduraeth