Newyddion

26 Ionawr 2016

Darlithwyr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn Cydweithio

26 Ionawr 2016
Mae dau academydd o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi uno eu harbenigeddau i greu modiwl newydd i fyfyrwyr y ddau sefydliad am y tirlun gwleidyddol yng Nghymru.

Mae Iwan Williams, Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe, a Sian Morgan Lloyd, darlithydd y Coleg Cymraeg yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd, wedi cynllunio modiwl unigryw, “Cymru: Y Senedd, y Straeon a’r Spin” i fyfyrwyr cyfrwng-Cymraeg y ddwy brifysgol.

Amcan y modiwl, sydd yn rhedeg am y tro cyntaf o fis Chwefror 2017, yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r berthynas bwysig sy’n bodoli rhwng gwleidyddion, newyddiadurwyr a'r diwydiant cyfathrebu yng Nghymru. Bydd hefyd yn sicrhau eu bod yn ymgyfarwyddo gyda thirwedd gyfryngol y Gymru ddatganoledig; yr heriau o ran plwraliaeth newyddiadurol, a’r modd y mae’r agenda newyddion yn cael ei llywio gan wleidyddion, lobïwyr ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus.

Meddai Iwan Williams:  “Mae’r mwyafrif o bobl yng Nghymru yn derbyn eu newyddion o ar draws y ffin; newyddion sydd, yn aml, a wnelo dim gyda realiti bywyd na dinasyddiaeth yng Nghymru. Y syniad wrth wraidd y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr gyda dealltwriaeth ddofn am wleidyddiaeth yng Nghymru, yn ogystal â’r heriau sydd yn wynebu newyddiadurwyr wrth geisio sicrhau ein bod ni fel Cymry’n ymwybodol o’r hyn sydd yn digwydd ar lawr gwlad ac yn ein cymunedau. Wedi’r cyfan, y myfyrwyr hyn yw newyddiadurwyr, cyfathrebwyr a gwleidyddion y dyfodol.”

Meddai Sian Morgan Lloyd: “Mae pobl ifainc wedi hen arfer derbyn eu newyddion drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, fel canlyniad mae eu hagenda newyddion yn cael ei guradu nid gan olygyddion newyddion, ond gan algoryddmau sydd wedi eu creu yn benodol i geisio annog pobl i ‘hoffi’ ac i rannu digwyddiadau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Gyda chymaint o newyddion ‘ffug’ yn cael eu dosbarthu a’i ddarllen ar hyn o bryd mae angen sicrhau bod myfyrwyr yn gweld tu hwnt i’r penawdau cynhyrfus ac yn datblygu sgiliau craidd i’r diwydiant newyddion heddiw.”

Datblygwyd y modiwl cydweithredol unigryw hwn dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Meddai Nick Powell, Pennaeth Gwleidyddiaeth, ITV Cymru: “Ar ôl 18 mlynedd, mae datganoli wedi dod i’w oed ac mae gwleidyddiaeth Cymru bellach yn wahanol iawn. Mae gan Gymru ei hagenda ei hun ac yn fwyfwy, ei chyfreithiau hefyd. Felly mae yna wmbreth o straeon ar gael- ac oes, mae yna sbin hefyd ym Mae Caerdydd.

“Dwi’n rhagweld y bydd y tueddiad yma yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd nesa ac rwy’n sicr y bydd nifer o bobl ifanc disglair, sydd wedi’u magu yn y Gymru datganoledig, yn cymryd mantais o’r modiwl newydd yma.”

Darlithwyr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn Cydweithio