Newyddion

28 Chwefror 2017

Dechrau dathlu degawd o Gwerddon: rhifyn arbennig ar gerddoriaeth

28 Chwefror 2017
Yn 2017 bydd cyfnodolyn ymchwil aml-ddisgyblaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddeng mlwydd oed ac i ddechrau ar y dathlu bydd rhifyn arbennig ar gerddoriaeth yn cael ei gyhoeddi.

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni bydd y rhifyn arbennig ‘rhithiol’ yma yn tynnu ynghyd pob erthygl a gyhoeddwyd yn Gwerddon ym maes cerddoriaeth ers sefydlu’r cyfnodolyn. Mae’r themâu yn amrywio o ganu gwerin i ganu pop a roc mwy diweddar i ddylanwad cerddoriaeth ym maes iechyd a cheir rhagair gan Wyn Thomas o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor.

Dywedodd is-olygydd Gwerddon, Dr Hywel Griffiths: "Mae cerddoriaeth wedi bod yn thema bwysig yn Gwerddon ers ei sefydlu nôl yn 2007 ac mae amrywiaeth y themâu sydd i’w gweld yn y rhifyn arbennig rhithiol yma yn tystio i gryfder ymchwil ym maes cerddoriaeth yng Nghymru. Mae’r erthyglau yma yn cynrychioli cyfraniad pwysig nid yn unig i’n dealltwriaeth ni fel Cymry o’n hetifeddiaeth gerddorol ond hefyd i feysydd ymchwil rhyngwladol.

 "Ein gobaith ni yw y bydd tynnu erthyglau ynghyd o archif Gwerddon ar themâu penodol yn gymorth i ysgolheigion, myfyrwyr coleg ac ysgol a’r cyhoedd yn gyffredinol i ddod o hyd i ddeunydd academaidd safonol am feysydd gwahanol yn y Gymraeg."

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Gwerddon yn 2007 ac mae wedi derbyn cefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ers ei sefydlu yn 2011. Yr Athro Ioan Williams fu’n golygu’r cyfnodolyn tan 2014 ac fe’i olynwyd gan Dr Anwen Jones, y ddau o Brifysgol Aberystwyth. Ers ei sefydlu mae’r cyfnodolyn mynediad-agored wedi cyhoeddi erthyglau ar amrywiaeth eang o feysydd yn rhychwantu’r dyniaethau, y celfyddydau a’r gwyddorau. Trefnir mwy o ddathliadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn.

Dechrau dathlu degawd o Gwerddon: rhifyn arbennig ar gerddoriaeth