Newyddion

15 Mawrth 2017

Pennaeth Adnoddau Dynol y Coleg Cymraeg ar Restr Fer Gwobrau Cenedlaethol i Ddathlu Gweithwyr Proffesiynol ym Maes Adnoddau Dynol

15 Mawrth 2017
Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Adnoddau Dynol cyntaf Cymru. Mewn seremoni tei du a fydd yn cael ei chynnal yn Stadiwm SSE SWALEC yng Nghaerdydd ar 23 Mawrth, bydd y Gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau gweithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol.

Datblygwyd y Gwobrau gan Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru, sef llwyfan rhwydweithio blaenllaw i weithwyr ym maes adnoddau dynol, sy'n bartneriaeth rhwng y cwmni cyfraith masnach blaenllaw o Gaerdydd, Darwin Gray, ac Acorn, sef prif asiantaeth recriwtio a hyfforddi arbenigol Cymru.

Enwebwyd Catherine Rees mewn dau gategori sef y Defnydd Gorau o’r Gymraeg ym Maes Adnoddau Dynol (Unigolyn)  a’r Gweithiwr Adnoddau Dynol Proffesiynol Gorau yn y Sector Addysg/Sector Cyhoeddus am ei rôl adnoddau dynol yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel Uwch Reolwr Adnoddau Dynolac mae'n un o 3 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori.

Y digwyddiad yma, a fydd yn cael ei arwain gan gyflwynwraig deledu'r BBC, Sian Lloyd, yw'r un cyntaf o'i fath yng Nghymru, ac mae busnesau blaenllaw ledled Cymru wedi croesawu'r gwobrau.

Yn ystod y seremoni, bydd cyfle i fwynhau perfformiadau gan Only Boys Aloud ac Opera Cenedlaethol Cymru, yn ogystal ag anerchiad gan ein siaradwr gwadd yr Arglwydd Price, y Gweinidog Gwladol yn yr Adran Fasnach Ryngwladol a chyn-Reolwr Gyfarwyddwr Waitrose.

Meddai Fflur Jones, Pennaeth adran Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol Darwin Gray: "Er bod adnoddau dynol yn rhan annatod o bob cwmni llwyddiannus, mae'n broffesiwn nad ydy o'n cael cydnabyddiaeth yn aml iawn. Dyna pam rydw i'n credu bod y digwyddiad yma wedi ennyn ymateb mor gadarnhaol; mae wedi llwyddo i daro tant efo llawer o bobl."

Ychwanegodd Sarah Jones, Pennaeth Marchnata cwmni Acorn: "Mae'r ymateb a'r gefnogaeth rydyn ni wedi'i chael i'r Gwobrau Adnoddau Dynol cyntaf wedi bod yn anhygoel. Roedd nifer yr enwebeion yn llawer uwch nag oedden ni'n ei ddisgwyl, ac mae safon y cystadleuwyr yn rhagorol."

Meddai Catherine Rees: “Mae’n bleser i gael fy enwebu mewn dau gategori yn y Gwobrau blynyddol hyn.. Dwi’n credu’n gryf fod defnyddio’r Gymraeg yn hollol naturiol wrth weithredu a datblygu’r maes adnoddau dynol yn y gweithle yng Nghymru yn gam pwysig i bob cwmni.”

Bydd pob categori'n cael ei feirniadu'n annibynnol gan Genevieve Ryan, Pennaeth Adnoddau Dynol cwmni Acorn, Fiona Sinclair Ymgynghorydd Adnoddau Dynol yn Darwin Gray ac Alison Wright, Cyfarwyddwr cwmni ymgynghori Calland Wright.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo tei du yn stadiwm SSE SWALEC, Caerdydd ar 23 Mawrth.

Pennaeth Adnoddau Dynol y Coleg Cymraeg ar Restr Fer Gwobrau Cenedlaethol i Ddathlu Gweithwyr Proffesiynol ym Maes Adnoddau Dynol