Newyddion

24 Mawrth 2017

Cydnabod Catherine Rees am ei chyfraniad yn cefnogi'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol

24 Mawrth 2017
Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol mewn seremoni arbennig yng Ngwobrau Adnoddau Dynol Cyntaf Cymru. 

Datblygwyd y Gwobrau gan Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru, sef llwyfan rhwydweithio blaenllaw i weithwyr ym maes adnoddau dynol, sy'n bartneriaeth rhwng y cwmni cyfraith masnach blaenllaw o Gaerdydd, Darwin Gray, ac Acorn, sef prif asiantaeth recriwtio a hyfforddi arbenigol Cymru.

Enwebwyd Catherine Rees mewn dau gategori sef y Defnydd Gorau o’r Gymraeg ym Maes Adnoddau Dynol (Unigolyn)  a’r Gweithiwr Adnoddau Dynol Proffesiynol Gorau yn y Sector Addysg/Sector Cyhoeddus a daeth i’r brig am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol fel unigolyn.

Meddai Catherine Rees:

“Mae’n bleser derbyn y wobr hon a hoffwn ddiolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth. Dwi’n credu’n gryf fod defnyddio’r Gymraeg yn hollol naturiol wrth weithredu a datblygu’r maes adnoddau dynol yn y gweithle yng Nghymru yn gam pwysig i bob cwmni.”

Ategodd Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Hoffwn estyn llongyfarchiadau gwresog i Catherine ar ei llwyddiant. Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad nodedig Catherine i’r maes, nid yn unig yn rhinwedd ei rôl gyda’r Coleg, ond dros nifer fawr o flynyddoedd o weithio gyda Menter a Busnes a chynghori cyrff eraill.”

Cydnabod Catherine Rees am ei chyfraniad yn cefnogi'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol