Newyddion

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn Dyfarnu Dwy Ysgoloriaeth am y Tro Cyntaf Erioed

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017
Am y tro cyntaf erioed, mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi dyfarnu dwy ysgoloriaeth o £5,000 i fyfyrwyr fydd yn astudio cwrs yn gyfan gwbwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.

Mae Gwion Morris Jones o Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Molly Eaton sy’n mynychu Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 yr un eleni.

Bydd Gwion, sy’n astudio Lefel A Cerdd, Drama ac Astudiaethau Theatr a Chymraeg, yn mynd i astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor fis Medi eleni.

Meddai Gwion: “Sylweddolais ei bod yn bosib cyrraedd safon uchaf academia yn fy iaith fy hun. Rydw i’n benderfynol o brofi hyn i’r byd”

Newidiodd ei feddwl o yrru cais i astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, a gwneud y penderfyniad i aros yn Nghymru , esboniodd pa mor werthfawr a phwysig yw cael opsiwn i astudio’n Gymraeg drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

“Mae cymaint o fanteision o ddefnyddio sgiliau megis trawsieithu - sef darllen testun mewn un iaith a’i brosesu er mwyn dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r deunydd crai, cyn ei ailgyflwyno mewn iaith arall yn y dosbarth, felly pam pasio ar y cyfle gwych yma?”

Mae Gwion wedi cael llu o brofiadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys perfformio i Gwmni’r Fran Wen yn ogystal a chael llwyddiant yn yr Eisteddfod. Cafodd gyfle yn 2015 i fynd i Batagonia i berfformio mewn Sioe Gerdd.

Ei obaith wedi iddo ennill gradd, yw astudio ymhellach hyd safon MA a doethuriaeth. 

Daw Molly Eaton o Gas Gwent ac mae’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwynllyw. Mae Molly yn astudio Lefel A Celf, Cymdeithaseg, Drama â’r Fagloriaeth Gymreig. I Brifysgol De Cymru mae hi’n gobeithio mynd ym mis Medi i astudio BA Theatr a Drama.

Mae’r Eisteddfod wedi bod yn bwysig i Molly, ble mae hi wedi cymryd rhan mewn cynhyrchiad a hefyd yn gwirfoddoli.

Mae Molly yn teimlo’n gyffrous iawn am gael astudio ym Mhrifysgol De Cymru a chael cyfleoedd gwych drwy gyfrwng y Gymraeg.

Meddai: “Nid oeddwn yn gallu credu y byddwn yn gallu astudio’r pwnc oedd yn fy niddori fwyaf trwy gyfrwng y Gymraeg, fy hoff iaith! Credaf fod astudio yn y brif ddinas yn cynnig cyfleoedd y gallai fanteisio arnynt yn ystod, ac ar ôl graddio.”

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig ysgoloriaeth yn flynyddol i fyfyriwr/wyr, sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brifysgolion Cymru. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r ysgoloriaeth ar ran y Gronfa.

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn Dyfarnu Dwy Ysgoloriaeth am y Tro Cyntaf Erioed