Newyddion

22 Mehefin 2017

Ymateb i'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

22 Mehefin 2017
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn llongyfarch y prifysgolion yng Nghymru sydd wedi sicrhau canlyniadau da yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF).

Mae’r canlyniadau, a gyhoeddwyd heddiw yn tystio i waith caled y staff yn y sefydliadau i gyflwyno dysgu o ansawdd uchel ac ymroi i gyflwyno’r profiad gorau i fyfyrwyr Cymru.

Mae’n galonogol iawn i weld y Gymraeg yn rhan allweddol o fesuriadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. Mae’n dda iawn gweld prifysgolion ar draws y wlad yn tanlinellu eu hymrwymiad i addysgu cyfrwng Cymraeg. Mae’r data sydd wedi ei gyhoeddi heddiw hefyd yn awgrymu fod y myfyrwyr sy’n astudio yn Gymraeg yn elwa’n sylweddol ar eu cyrsiau Prifysgol ac yn llwyddo i gael swyddi gwell wrth adael y Brifysgol wedi astudio yn Gymraeg.

 

Ymateb i'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu