Newyddion

14 Medi 2016

Ailddatblygu Llyfrgell e-ddysgu y Coleg

14 Medi 2016
Mae Llyfrgell ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael ei huwchraddio er mwyn galluogi myfyrwyr a darlithwyr i fanteisio ar y dechnoleg e-ddysgu ddiweddaraf.

Mae’r Llyfrgell yn gartref i gannoedd o adnoddau addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar ystod eang o bynciau.

“Un o amcanion y Coleg yw datblygu adnoddau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg,” meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. “Gyda thros 1,000 o gyrsiau ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, mae cael llwyfan canolog ar gyfer adnoddau yn allweddol.

“Yn sgil y gwaith ailddatblygu diweddar, rydym yn ffyddiog y bydd y Llyfrgell yn parhau i fod yn gyrchfan bwysig ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, gan gynnig profiad dysgu o’r radd flaenaf iddynt.”

Mae’r gwaith uwchraddio diweddar yn golygu y bydd modd i ddefnyddwyr y Llyfrgell fanteisio ar rai o’r datblygiadau diweddaraf mewn technoleg e-ddysgu, megis fideos a chwisiau rhyngweithiol a thechnoleg cipio’r ddarlith. Bydd darlithwyr hefyd yn gallu golygu fideos a recordio teledu byw. Bydd y Coleg yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff sy’n dymuno manteisio ar hyn.

Mae’r Llyfrgell yn cynnwys adnoddau megis darlithoedd, e-lyfrau, rhaglenni teledu o archif S4C, erthyglau gwyddonol a chyngor astudio. Mae dros 600 ohonynt yn gwbl agored ac felly ar gael i’r cyhoedd. Gall myfyrwyr a staff fewngofnodi er mwyn gweld a defnyddio’r adnoddau eraill, sydd ar gael at ddefnydd addysgol yn unig.

Cliciwch yma i ymweld â’r Llyfrgell: llyfrgell.porth.ac.uk.

 

Ailddatblygu Llyfrgell e-ddysgu y Coleg