Newyddion

23 Medi 2016

Gwobr i’r Cwrs Agored Enfawr Arlein Cyntaf yn y Gymraeg

23 Medi 2016
Mae’r Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg wedi ennill un o wobrau adnoddau addysgol cyntaf CADARN 2016.

Comisiynwyd y cwrs – sef Ymwybyddiaeth iaith ym maes Gwaith Cymdeithasol -  gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad â Chyngor Gofal Cymru, ac fe ddatblygwyd y cwrs mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan weithwyr cymdeithasol a oedd wedi adnabod anghenion ymarfer ieithyddol penodol.   Cwmni Iaith Cyf mewn partneriaeth a chwmni dylunio Orchard gynhyrchodd yr adnodd a hynny yn dilyn cyfnod o ymgynghori gydag ymarferwyr ac academyddion ym maes Gwaith Cymdeithasol. Prif Awdur yr adnodd oedd Elaine Davies. 

Dyma’r tro cyntaf i wobrau Cyfryngau Addysgol CADARN gael eu cynnal. Mae CADARN yn gorff sy’n cefnogi ac ysgogi cynhyrchu cyfryngau addysgol agored ac ar-lein ar draws partneriaeth o brifysgolion Cymru, ac maent yn cynnal y digwyddiad hwn i gydnabod, dathlu a hyrwyddo'r gwaith creadigol a blaengar a wneir gan staff addysgu addysg uwch wrth gynhyrchu cyfryngau addysgol.

Yn ogystal â’r CAEA, mae adnodd arall a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dod i’r brig yn y categori Tecyn Addysgu Mwyaf Effeithiol.  Mae’r gyfrol ddigidol “O’r Syniad i’r Sgrin” yn gyfrol ymarferol gan Heledd Wyn, un o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol De Cymru, ar gyfer creu cynnwys creadigol gweledol. Prif bwrpas y gyfrol yw cynnig sgiliau sylfaenol a chanllawiau penodol ar gyfer pob agwedd ar gynhyrchu cynnwys digidol gweledol o’r syniad i’r sgrin.

Meddai Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’r ffaith fod y CAEA cyntaf cyfrwng Cymraeg yn cael ei gydnabod gan wobrau Cenedlaethol fel hyn yn dyst i sut mae addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn arloesi yn y maes ac yn gallu adnabod y potential o ddulliau newydd o ddysgu myfyrwyr. 

“ Mae’r cydweithio wnaeth ddigwydd rhwng gwahanol sefydliadau, gan gynnwys y Coleg, y Cyngor Gofal a phrifysgolion Cymru, i greu adnodd fel y CAEA, yn galonogol iawn a hyderwn y bydd y cydweithio yma yn sail i ddatblygiadau pellach ym maes Iechyd a Gofal yn y blynyddoedd i ddod.”

 

Gwobr i’r Cwrs Agored Enfawr Arlein Cyntaf yn y Gymraeg