Newyddion

11 Hydref 2016

Cronfa Goffa Gwyn Thomas Prifysgol Bangor

11 Hydref 2016
Pan fu farw Gwyn Thomas ym mis Ebrill 2016, collodd Cymru drysor cenedlaethol. Am bron deugain mlynedd, dylanwadodd ar genedlaethau o fyfyrwyr fel darlithydd, athro a phennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. (Hawlfraint llun Marian Delyth)

Am dros hanner canrif, bu’n un o ysgolheigion amlycaf ei genhedlaeth ac un o feirdd mwyaf cynhyrchiol, sylweddol a phoblogaidd Cymru.

Roedd Gwyn yn Gymrawd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Er mwyn sicrhau bod gwaddol Gwyn yn un byw, mae Prifysgol Bangor wedi mynd ati i sefydlu cronfa goffa i gefnogi a gwobrwyo myfyrwyr o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor – yr adran yr uniaethwyd ef â hi fel myfyriwr ac academydd ar hyd y rhan fwyaf o’i yrfa broffesiynol – a hynny yn y meysydd niferus yr ymddiddorai ef ei hun ynddynt.
 
Derbynnir pob rhodd yn ddiolchgar er cof am ŵr a adawodd ei ôl yn annileadwy. 

I gael mwy o wybodaeth am sut i wenud cyfraniad ewch i wefan Prifysgol Bangor.

Cronfa Goffa Gwyn Thomas Prifysgol Bangor