Newyddion

20 Hydref 2016

Ail Benodi Dr Hefin Jones yn Ddeon y Coleg Cymraeg

20 Hydref 2016
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi fod Dr Hefin Jones wedi ei benodi yn Ddeon y Coleg, a hynny am dymor newydd.

Mae Dr Jones yn ddarlithydd yn Ysgol Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Cafodd ei benodi yn Ddeon cyntaf y Coleg nôl pan sefydlwyd y Coleg yn 2011 ac ers hynny fe fu’n cynrychioli corff staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel cyfarwyddwr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg.

Yn dilyn proses agored o enwebu cynrychiolydd newydd i gynrychioli staff academaidd y Coleg, fe ail etholwyd Dr Jones yn ddiwrthwynebiad ddechrau’r mis. Fe fydd yn ymgymryd â’r rôl am gyfnod o bedair blynedd.

Prif ddyletswyddau’r Deon fydd cynrychioli corff staff academaidd y Coleg ar y Bwrdd Cyfarwyddwyr, Cadeirio Bwrdd Academaidd y Coleg, cynnal cyswllt rheolaidd gyda uwch swyddogion y Coleg, bod yn rhan o brosesau dyfarnu ac adolygu’r Coleg a chynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyhoeddus yn ôl y galw. 

Meddai Andrew Green, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg:  “Mae cyfraniad Hefin i waith y Coleg dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn un hollol ganolog ac y mae yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i gymuned academaidd y Coleg. Rwy’n croesawu ei benodiad am dymor pellach yn fawr iawn”.

 

Ail Benodi Dr Hefin Jones yn Ddeon y Coleg Cymraeg