Newyddion

31 Hydref 2016

Cyhoeddi Rhifyn Diweddaraf o Gwerddon

31 Hydref 2016
Mae’r rhifyn diweddaraf o Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnwys ymchwil newydd Cymraeg ar lu o bynciau gwahanol. Mae rhifyn 22 yn cynnwys erthyglau ar laserau, tafodieitheg, cerddoriaeth roc cyfrwng Cymraeg a chaffael iaith.

Mae dau o’r awduron – Daniel Roberts a Hanna Binks – yn ymchwilwyr ifainc a wnaeth dderbyn Ysgoloriaethau Ymchwil gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn astudio tuag at PhD drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae erthygl Daniel Roberts a Dr Iestyn Pierce o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor, ‘Cynllunio “Laser Tonfedd Ddeuol”’ yn torri tir newydd, gan mai hon yw’r erthygl Gymraeg gyntaf i gael ei chyhoeddi yn y maes hwn.

Meddai Dr Anwen Jones, Golygydd Gwerddon:  “Dyma erthygl fydd yn darparu gwefr arbennig i ddarllenwyr Gwerddon, am ei bod yn gyfraniad cyfrwng Cymraeg mewn maes anturus o anarferol. Dyma dystiolaeth i Gwerddon lwyddo i gyrraedd un o’i amcanion sylfaenol, sef ysbarduno a chynnig llwyfan teilwng ac amlwg i gyfraniadau ysgolheigaidd o’r radd flaenaf ar draws ystod mor eang â phosibl o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae dwy o’r erthyglau eraill yn y rhifyn yn ymwneud ag agweddau gwahanol ar yr iaith Gymraeg. Mae Hanna Binks a’r Athro Enlli Thomas o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor yn ystyried sut y mae iaith y cartref yn effeithio ar allu oedolion i greu enwau lluosog Cymraeg. Archwilio tafodieithoedd bröydd Dysynni a Harlech y mae Dr Iwan Wyn Rees o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn ei erthygl ef, ‘“Dim Sôn am Dduw na Dyn”: Ar drywydd yr 'U Ogleddol' yng nghanolbarth Cymru’.

Mae Dr Craig Owen Jones, yntau o Brifysgol Bangor, yn mynd â ni nôl i’r saithdegau yn ‘Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg’. Dyma ymchwil sy’n bwrw goleuni newydd ar rôl bwysig papurau bro megis Llais Ogwan a Seren Hafren wrth gynnal cerddoriaeth roc Gymraeg yn y cyfnod hwnnw.

Gellir darllen a lawrlwytho’r erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol, yn www.gwerddon.cymru.

Cyhoeddi Rhifyn Diweddaraf o Gwerddon