Newyddion

2 Tachwedd 2016

Croeso i Gyhoeddiad y Llywodraeth

2 Tachwedd 2016
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn croesawu’r datganiad a wnaed heddiw gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC. Gan fod cyllideb ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 bellach wedi ei chadarnhau, mae hyn yn rhoi sicrwydd ynghylch trefniadau cyllido’r Coleg i’r dyfodol.

Mae’r cyhoeddiad hefyd yn gyson gydag argymhellion diweddar yr Athro Ian Diamond mewn perthynas â’r Coleg ac addysg Gymraeg yn y prifysgolion. Mewn perthynas â’r Coleg, fe nododd yr adroddiad hwnnw:

I gefnogi model cyllido cynaliadwy yn addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg, dylai buddsoddiad blynyddol ... yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i raglen ysgoloriaeth gael ei gadw ar lefel y flwyddyn academaidd 2016/17 (£5.8m) o leiaf.

Dros y misoedd diwethaf mae’r Coleg wedi bod yn paratoi Cynllun Academaidd newydd a fydd yn sail i gynnal ac adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd gan y Coleg hyd yma yn ystod ei bum mlynedd gyntaf. Mae’r Cynllun newydd yn rhoddi pwyslais penodol ar gyfoethogi profiad myfyrwyr sydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac i ymateb i strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r Coleg eisoes wedi croesawu sefydlu’r Grŵp Tasg a Gorffen i ystyried strwythur a threfniadau ariannu’r Coleg i’r dyfodol.

 

Croeso i Gyhoeddiad y Llywodraeth