Newyddion

3 Tachwedd 2016

Arddangosfa Arbrofol yn Rhoi Llwyfan i Fyfyrwyr Celf a Dylunio

3 Tachwedd 2016
Bydd myfyrwyr Celf a Dylunio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ffrwyth eu llafur mewn arddangosfa yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos nesaf.

Mae ‘Golwg ar Gelf’ yn darparu llwyfan unigryw i fyfyrwyr sy’n astudio rhywfaint o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n fodd iddynt brofi gwefr go iawn o arddangos gwaith i’w cyfoedion ac i’r cyhoedd ac yn gam pwysig ar eu taith ym myd y celfyddydau. Caiff yr arddangosfa ei ariannu a’i gefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda chydweithrediad darlithwyr o’r ddau sefydliad uchod.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys nifer o wahanol mathau o waith celf ac yn gyfle i’r myfyrwyr arbrofi gydag amryw ddulliau. Caiff y gwaith ei dadorchuddio mewn lansiad Nos Wener yma (4 Tachwedd) yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ar gampws Llandaf, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a bydd yn agored i’r cyhoedd tan ddydd Gwener 11 Tachwedd – yn ystod oriau agor yr Ysgol.

Cynhelir gweithdy i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr colegau addysg bellach brynhawn Mercher 9 Tachwedd i gydfynd â’r arddangosfa. Bydd y gweithdy yn fodd o ysbrydoli ac ysgogi’r bobl ifanc i fod yn greadigol, ac i werthfawrogi cyfrwng iaith wrth wneud hynny.

Mae Huw Williams yn ddarlithydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, a hynny dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Meddai: “Mae’r prosiect cydweithredol hwn yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ac yn ffordd hynod weledol o annog eraill i ystyried astudio Celf a Dylunio yn y brifysgol. Mae’r maes celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt yn cynnig profiadau amrywiol a chyffrous tu hwnt. Y bwriad yw dangos bod y gallu i greu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais fawr i raddedigion”

Arddangosfa Arbrofol yn Rhoi Llwyfan i Fyfyrwyr Celf a Dylunio