Newyddion

9 Tachwedd 2016

“Mynnwch ddysg yn eich iaith” – Maniffesto William Salesbury

9 Tachwedd 2016
Nos Fawrth 15 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

Yr Athro E. Wyn James a fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn Siambr y Cyngor, Prifysgol Caerdydd, am 5:30 yr hwyr.

Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau’r gymuned academaidd cyfrwng Cymraeg.

William Salesbury, un o ysgolheigion pennaf y Gymraeg a’i llenyddiaeth fydd dan sylw yn narlith 2016. Yn ogystal â’i ran yn cyfieithu’r Testament Newydd, ef oedd arloeswr mawr argraffu yn y Gymraeg.

Yn y llyfr Cymraeg cyntaf a gyhoeddodd, tua 1547, mae’n datgan ei ‘faniffesto’ ar gyfer y Cymry.

Yn y ddarlith hon, bydd yr Athro E. Wyn James yn holi beth sydd gan Salesbury a’i faniffesto i’w ddweud wrthym ni heddiw yn y Gymru gyfoes.

Hyd ei ymddeoliad y llynedd yr oedd E. Wyn James yn athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac yn gyd-Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America.

Meddai’r Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

‘‘Edrychwn ymlaen at groesawu’r Athro E. Wyn James i’n plith eleni ac at glywed mwy am un o ffigyrau mwyaf dylanwadol hanes Cymru. Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am ein cynorthwyo i gynnal y ddarlith flynyddol hon a manteisio ar y cyfle i annog unrhyw un â diddordeb i fynychu.’’

Ychwanegodd yr Athro M. Wynn Thomas, Is-lywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a chadeirydd y noson:

“Mae'n anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru gefnogi darlith sydd yn cydio'r gorau o'n hysgolheictod ni heddiw wrth y cof am Edward Lhuyd, yr ysgolhaig mwyaf a gynhyrchwyd gan Gymru erioed.”

Mae’r ddarlith yn rhad ac am ddim. Mynediad trwy docyn, ar gael o bit.ly/DarlithEL neu drwy ffonio 02920 109020.

 “Mynnwch ddysg yn eich iaith” – Maniffesto William Salesbury