Newyddion 2017-2018

Gwobrau yn Cydnabod Cyfraniad Cewri ein Cenedl

18 Gorffennaf 2018

Mewn digwyddiad arbennig ar stondin y Coleg Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, bydd tri unigolyn yn derbyn gwobrau er cof am rai o gewri ein cenedl.

darllen mwy…

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

20 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael cynnig Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru fis Medi.

darllen mwy…

Cwrs yn Cefnogi Doctoriaid Yfory

20 Mehefin 2018

Bydd dros 40 o ddisgyblion o bob cwr o Gymru yn dod ynghyd ar gwrs preswyl ddiwedd yr wythnos hon fel rhan o gynllun Doctoriaid Yfory y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

darllen mwy…

Lansio cynllun arloesol newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ehangu’r gymuned academaidd

20 Mehefin 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw yn cyhoeddi cynllun arloesol i ddatblygu’r gymuned o bobl sy’n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt.

darllen mwy…

Cefnogi Disgybl o Wynedd i Astudio Drwy’r Gymraeg

19 Mehefin 2018

Siân Elin Morgan-Price o Gaernarfon fydd yn derbyn Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £3,000 eleni.

darllen mwy…

Gwerddon Fach yn llwyfan mawr i’r gwaith ymchwil diweddaraf

31 Mai 2018

Bydd cyfle i ddarllenwyr o bob math gael blas ar ymchwil diweddaraf rhai o academyddion Cymru, diolch i bartneriaeth newydd rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y cyfnodolyn academaidd Gwerddon a’r gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg360.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mawrth 01 Mai 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi penodi dau aelod newydd i ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Llinos Roberts a Pedr ap Llwyd yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

darllen mwy…

Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury

Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw Heledd Lois Ainsworth ac Elen Wyn Jones yw enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury 2018.

darllen mwy…

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000

12 Mawrth 2018

Eleni eto caiff myfyrwyr sy'n astudio 100% o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyfle i ymgeisio am Ysgoloriaeth William Salesbury, sy'n werth £5,000.

darllen mwy…

Cyhoeddi ymchwil newydd ar y Blynyddoedd Cynnar

12 Mawrth 2018

Mae’r cyfnodolyn ymchwil cyntaf erioed i ganolbwyntio ar y Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg newydd gael ei gyhoeddi.

darllen mwy…

Ysgoloriaethau Newydd ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith

7 Mawrth 2018

Mae’n bleser gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyhoeddi y bydd ysgoloriaethau a bwrsariaethau newydd i fyfyrwyr y Gyfraith ar gael o 2019 ymlaen, yn dilyn rhodd hael i’r Coleg yn ewyllys y diweddar Arglwydd Gwilym Prys-Davies.

darllen mwy…

Urddo Dau Gymrawd Er Anrhydedd Newydd i'r Coleg

1 Mawrth 2018

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Aberystwyth ddydd Mercher 7 Mawrth a hynny yng Nghanolfan Morlan.

darllen mwy…

Cynyddu’r Nifer o Fyfyrwyr Meddygaeth Cyfrwng Cymraeg

13 Chwefror 2018

Mae cynllun newydd i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth wedi cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Prifysgol Abertawe.

darllen mwy…

ARGYFWNG! Penwythnos Meddygaeth Frys I Ddarpar Feddygon

25 Ionawr 2018

Mae’n argyfwng yng Nglan-Llyn y penwythnos yma wrth i 30 o fyfyrwyr meddygaeth Cymraeg o brifysgolion ar hyd a lled Cymru a Lloegr gymryd rhan mewn penwythnos meddygaeth frys wledig.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg

5 Ionawr 2018

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol

1 Tachwedd 2017

Ar nos Fawrth 9 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

darllen mwy…

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru

20 Hydref 2017

Dros y mis nesaf bydd y Gymraeg yn mynd ar wibdaith o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda dau fardd adnabyddus er mwyn codi proffil y pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

darllen mwy…

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol

3 Hydref 2017

Mae criw o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn ran annatod o sefydlu a datblygu rhwydwaith sydd wedi ennill un o wobrau Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cymru, heddiw.

darllen mwy…

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas

21 Awst 2017

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas am ei draethawd estynedig israddedig orau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg

darllen mwy…

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn

4 Awst 2017

Eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Môn bydd cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gwerddon yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

darllen mwy…

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon

3 Awst 2017

Dr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

darllen mwy…