Newyddion

4 Awst 2017

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn

4 Awst 2017
Eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Môn bydd cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gwerddon yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

Sefydlwyd y cyfnodolyn, sydd yn cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd gwreiddiol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, yn 2007 ac ers hynny mae 82 erthygl wedi eu cyhoeddi mewn 23 o rifynnau, ar themâu yn amrywio o ffiseg yr haul a gwyddor amgylcheddol i feirniadaeth lenyddol, athroniaeth a cherddoriaeth.

I nodi’r achlysur arbennig hwn, bydd rhifyn arbennig o Gwerddon yn cael ei lansio ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am 3.30 pm ar ddydd Mawrth yr 8fed o Awst. Bydd y rhifyn yma yn cynnwys erthyglau gan saith o academyddion amlycaf Cymru a diwyg newydd sbon. Hefyd, bydd enillydd Gwobr Gwerddon 2017 yn cael ei gyhoeddi, bydd adloniant gan Arwel Lloyd ac wrth gwrs, bydd cacen ben-blwydd.

Dywedodd golygydd Gwerddon, Dr. Anwen Jones o Brifysgol Aberystwyth:

“Mae eleni yn garreg filltir bwysig yn hanes Gwerddon. Dros y degawd diwethaf mae’r cyfnodolyn wedi amcanu i ysbrydoli trafodaethau academaidd a chreu cronfa werthfawr a hygyrch o erthyglau ysgolheigaidd o safon uchel at ddefnydd myfyrwyr ac academyddion. Mae’r corff o waith ymchwil, o ystod mor eang o bynciau yn dystiolaeth o fywiogrwydd a safon ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg heddiw, a’i ddiddordeb a pherthnasedd i fywyd yng Nghymru.

“Diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gefnogi Gwerddon ar hyd y blynyddoedd, ac i’r golygydd cyntaf, yr Athro Ioan Williams am lywio’r cyfnodolyn yn y blynyddoedd cynnar trwy ysbrydoli ac annog, ac am weithio i sicrhau bod erthyglau Gwerddon yn gymwys ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Ychwanegodd “Rydym yn awyddus iawn i dderbyn gwaith newydd gwreiddiol a chyffrous gan fyfyrwyr ymchwil ac academyddion o bob maes.”

 

Gwybodaeth bellach:

Manylion y dathliad: dydd Mawrth yr 8fed o Awst, 3.30 pm, Stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gellir darllen holl rifynnau Gwerddon yma: http://www.gwerddon.cymru/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mari Fflur, Swyddog Cyhoeddiadau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar m.fflur@colegcymraeg.ac.uk neu 01248 660 672.

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn