Newyddion

21 Awst 2017

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas

21 Awst 2017
Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas am ei draethawd estynedig israddedig orau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg

Eleni am y tro cyntaf mae myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn gwobr er cof am Yr Athro Gwyn Thomas fu farw y llynedd.

Caiff y wobr ei rhoi, gyda sêl bendith ei deulu, gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd gan fyfyriwr israddedig o brifysgol yng Nghymru.

Rhodri Siôn, yn wreiddiol o Lanrwst fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr am ei draethawd estynedig israddedig a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Teitl y traethawd oedd Beowlff a Grendel: Cyfieithiad a Sylwebaeth.

Urddwyd yr ysgolhaig Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015 am ei gyfraniad amhrisiadwy i lenyddiaeth Cymru a’i weledigaeth wrth sefydlu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn frodor o Dangyrisiau, addysgwyd yr Athro Gwyn Thomas yn Ysgol Sir Ffestiniog, Prifysgol Cymru Bangor a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Gweithiodd fel darlithydd a bu’n Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor.

Cafodd Rhodri Siôn ganmoliaeth uchel gan yr Athro Dafydd Johnston, yr Arholwr Allanol. Dywed “mae’r gwaith yma yn hynod uchelgeisiol sydd wedi’i gyflawni’n llwyddiannus dros ben. Ceir rhesymau aeddfed yn y sylwebaeth sy’n dangos dealltwriaeth a chryn feistrolaeth ar yr iaith a’i hadnoddau.     Llwydda Rhodri i gyfiawnhau ei gyfieithiad a’i ddehongliad yn ddeallus a gwybodus.”

Cafodd y wobr ei chyflwyno ar stondin y Coleg ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ar ddydd Mawrth 08 Awst 2017. 

 

 

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas