Newyddion

3 Hydref 2017

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol

3 Hydref 2017
Mae criw o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn ran annatod o sefydlu a datblygu rhwydwaith sydd wedi ennill un o wobrau Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cymru, heddiw.

Enillydd y category ‘Arloesi’ yn y Gwobrau, a gyflwynwyd yn stadiwm Dinas Caerdydd yw’r Rhwydwaith Ysgolheictod ac Addysg Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Sefydlwyd y Rhwydwaith yn ffurfiol yn 2017 a daw a chydweithwyr o bob maes pwnc o fewn y Brifysgol ynghyd i sicrhau bod gan myfyrwyr y brifysgol bob cyfle i ddatblygu'r sgiliau Cymraeg hanfodol sydd eu hangen arnynt ar gyfer ymarfer clinigol.

Mae'r ymagwedd rhyngbroffesiynol a arweinir gan y Rhwydwaith wedi arwain at geisiadau llwyddiannus am grantiau Coleg Cymraeg i ariannu adnoddau e-ddysgu ar bynciau gan gynnwys sgiliau clinigol, cyfathrebu a phroffesiynoldeb o fewn gofal iechyd.

Meddai Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Llongyfarchiadau mawr i ddarlithwyr y Coleg sydd ynghlwm â’r Rhwydwaith. Mae’r wobr yn destament i gyfraniad darlithwyr meddygaeth, nyrsio a fferylliaeth y Coleg i’r agenda genedlaethol o ddarparu gweithlu dwyieithog y dyfodol yn y maes iechyd a gofal.”

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol