Newyddion

1 Tachwedd 2017

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol

1 Tachwedd 2017
Ar nos Fawrth 9 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

Yr Athro Emeritws R. Gareth Wyn Jones a fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn Pontio, Bangor, am 5:30 yr hwyr.

Bydd darlith 2017 yn cynnig dehongliad o hanes bywyd ar ein planed dros 4.5 biliwn blwyddyn ei bodolaeth. Bydd yr Athro Emeritws R. Gareth Wyn Jones yn dadlau bod modd adnabod chwe chwyldro ynni ffurfiannol yn hanes ein planed. Drwy ffrwyno ffynhonnell newydd o ynni, daw’r potensial i wneud gwaith ychwanegol, sy’n arwain at gymhlethdod materol ac at gymhlethdod cymdeithasol cynyddol.

Beth yw’r patrymau yn y chwe chwyldro? Beth yw eu goblygiadau ar gyfer y seithfed chwyldro, sydd ar ein gwarthaf ni heddiw?

Bu R. Gareth Wyn Jones yn athro yn Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor. Bu hefyd yn Bennaeth Ymchwil a Pholisi a Phrif Wyddonydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Meddai Dr Dylan Phillips, Uwch-reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ““Mae’n bleser i gydweithio gyda’r Gymdeithas Ddysgedig yn flynyddol i drefnu’r ddarlith bwysig hon. Mae rhoi llwyfan i ysgolhaig disglair fel Yr Athro Emeritws R. Gareth Wyn Jones yn rhan bwysig o’n gwaith yn y Coleg i hyrwyddo ysgolheictod ac ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol