Newyddion

25 Ionawr 2018

ARGYFWNG! Penwythnos Meddygaeth Frys I Ddarpar Feddygon

25 Ionawr 2018
Mae’n argyfwng yng Nglan-Llyn y penwythnos yma wrth i 30 o fyfyrwyr meddygaeth Cymraeg o brifysgolion ar hyd a lled Cymru a Lloegr gymryd rhan mewn penwythnos meddygaeth frys wledig.

Bwriad y penwythnos, sy’n cael ei gynnal gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Choleg Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, yw i ganiatáu i fyfyrwyr meddygol i brofi ac efelychu sefyllfa o feddygaeth argyfwng gwledig; i gael eu mentora gan glinigwyr profiadol; a’u hysbrydoli i ystyried hyfforddiant mewn ardaloedd gwledig yn y dyfodol.

Bydd myfyrwyr meddygaeth Cymraeg o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Sheffield, Bryste, Caergrawnt a Lerpwl yn cymryd rhan yn y penwythnos (o ddydd Gwener 26 Ionawr - Ddydd Sul 28 Ionawr) sy’n cael ei arwain gan 4 o raddedigion o Ysgol Feddygaeth Caerdydd sydd bellach yn feddygon iau ar hyd a lled Cymru, sef Dr Dafydd Loughran, Dr Ifan Lewis, Dr Cynon Tomos a Dr Mared Dafydd.

Byddant hefyd yn derbyn cefnogaeth gan feddygon teulu profiadol ac ymgynghorwyr amrywiol yn y maes a chael sgyrsiau gan feddygon sydd wedi gweithio yn fyd-eang mewn ardaloedd gwledig, a gan Dîm Achub Mynydd Llanberis.

Meddai Sara Whitam, Rheolwr Datblygu Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd:  “‘Gwyddwn fod siaradwyr Cymraeg yn astudio meddygaeth ar draws y DU, ac roeddem yn awyddus gynnig cyfle iddynt gael profiadau o hyfforddiant meddygol yng nghefn gwlad Cymru, ac i gael profiad o ddefnyddio eu Cymraeg yn y cyd-destun meddygol.

Rydym wrth gwrs, hefyd yn gobeithio bydd y penwythnos yn eu hysgogi i ystyried dychwelyd i Gymru i weithio a pharhau gyda’u hyfforddiant yn y dyfodol. Mae’r ymateb wedi bod yn hynod bositif gyda myfyrwyr o Gaergrawnt, Bryste, Lerpwl a Sheffield yn ymuno gyda’r myfyrwyr sydd eisoes yn astudio ymg yng Nghymru”.

Ar ddydd Sadwrn 27 Ionawr, bydd 25 o ddisgyblion ysgol (blwyddyn 10-13) sydd â diddordeb mewn meddygaeth yn ymuno â’r myfyrwyr lle byddant yn cael eu rhoi mewn grwpiau i astudio scenario’s argyfywng gwahanol fydd yn cynnwys delio gyda hypothermia, syrthio o uchder, tân a thrawiad ar y galon. Yr unigolion anffodus sydd wedi cael anffawd fydd disgyblion Ysgol y Berwyn sy’n astudio drama a fydd yn cael cyfle unigryw i fireinio eu sgiliau actio. 

ARGYFWNG!  Penwythnos Meddygaeth Frys I Ddarpar Feddygon