Newyddion

5 Ionawr 2018

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg

5 Ionawr 2018
Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae'r 24 llysgennad wedi'u lleoli mewn saith prifysgol ar hyd a lled Cymru.

Bydd Bronwen Anderson, Chelsea Morris, Ffion Evans, Cara Mair Rogers, Dylan James, Huw Llywelyn Jones, Elain Rhys, Heledd Evans, Manon- Wyn Williams, Sioned Rowlands, Hanna Lois Jones, Chelsie Waters, Gwenllian Owen, Llion Carbis, Meleri Williams, Nest Jenkins, Iolo Roberts, Phoebe Hooper, Sion Llywelyn Jones, Llio Martha Alun, Tomos Youngman, Tomos Salmon, Cathrin Jones ac Meilyr Jones yn dechrau ar ei gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy'r flwyddyn.

Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd perswadio mwy o ddisgyblion ysgol i ddilyn eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno’r manteision o hynny.

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn amryw o ddigwyddiadau megis ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal â chofnodi eu profiadau ar flog.

Llais y Llysgennad yw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd fel myfyriwr Cymraeg ar ffurf fideo, lluniau a sgwrs. Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma â gweld lluniau’r unigolion ar wefan y Coleg Cymraeg.

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg