Newyddion

7 Mawrth 2018

Ysgoloriaethau Newydd ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith

7 Mawrth 2018
Mae’n bleser gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyhoeddi y bydd ysgoloriaethau a bwrsariaethau newydd i fyfyrwyr y Gyfraith ar gael o 2019 ymlaen, yn dilyn rhodd hael i’r Coleg yn ewyllys y diweddar Arglwydd Gwilym Prys-Davies.

Yn unol â dymuniad Gwilym Prys-Davies, bydd yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau yn cael eu cynnig i fyfyrwyr o ardaloedd Meirionnydd a Rhondda Cynon Taf a fydd yn astudio’r Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr ysgoloriaethau yn cael eu dyfarnu am y tro cyntaf ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 a bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr  y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg yn dymuno cydnabod y rhodd hael hon gan y diweddar Gwilym Prys-Davies. Bydd yr ysgoloriaethau yn galluogi myfyrwyr o ardaloedd yr oedd gan Gwilym Prys-Davies gysylltiad â hwy i dderbyn cefnogaeth ychwanegol wrth astudio’r Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Ganwyd Gwilym Prys-Davies yn Llanegryn, Meirionnydd, yn 1923. Cafodd yrfa ddisglair ym maes y Gyfraith a daeth yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi yn 1983 – yr aelod cyntaf i dyngu ei lw trwy gyfrwng y Gymraeg. Bu'n llefaru ar faterion iechyd a Gogledd Iwerddon ar ran yr wrthblaid yn Nhŷ'r Arglwyddi yn ystod yr 1980au a 1990au. Gwasanaethodd fel Llefarydd yr Wrthblaid yn Nhŷ'r Arglwyddi ar faterion Cymreig rhwng 1987 a 1997. Bu farw yn mis Mawrth 2017 yn 93 oed.

Ysgoloriaethau Newydd ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith