Newyddion

12 Mawrth 2018

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000

12 Mawrth 2018
Eleni eto caiff myfyrwyr sy'n astudio 100% o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyfle i ymgeisio am Ysgoloriaeth William Salesbury, sy'n werth £5,000.

Mae dros 60 cwrs gradd ar gael yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru ac felly’n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.  Mae amrywiaeth eang o feysydd ar gael i’w hastudio gan gynnwys Hanes, Cymdeithaseg, Theatr a Drama ac Astudiaethau Addysg.  Mae gan ddarpar ymgeisiwyr tan 20 Mawrth i gyflwyno’u cais.  

Nest Jenkins, cyn ddisgybl Ysgol Bro Pedr derbyniodd yr anrhydedd llynedd. Nest yw’r bedwaredd fyfyrwraig i dderbyn yr ysgoloriaeth hon a gynigir gan gronfa William Salesbury i fyfyriwr sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Erbyn hyn mae Nest yn dilyn cwrs gradd Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Meddai: “Wrth ymchwilio i’r ysgoloriaeth, deallais bod modd astudio fy mhwnc yn gyfan gwbwl trwy’r Gymraeg ac felly’n gymwys ar gyfer ymgeisio. Roedd yn gyfle rhy dda i’w golli ! Ewch ati, mae’r broses yn syml a phob lwc i chi gyd!”

 

 

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000