Newyddion

Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury

Dydd Llun 30 Ebrill 2018
Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw Heledd Lois Ainsworth ac Elen Wyn Jones yw enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury 2018.

Disgybl yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul yw Heledd a daw Elen o Dalybont, Bangor ac mae hi yn ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda.

Mae Heledd ar hyn o bryd yn astudio Lefel A Cymraeg, Hanes a Mathemateg a’r Fagloriaeth Gymreig, ac mae hi wedi ennill yr ysgoloriaeth, sy’n werth £5,000 dros 3 mlynedd, i astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn mis Medi 2018.

Meddai:  “Teimlaf yn hynod falch fod y panel wedi penderfynu fy mod yn deilwng o’r ysgoloriaeth anrhydeddus hon. Bydd yr ysgoloriaeth yn fodd i mi ymchwilio i’r defnydd o ieithoedd lleiafrifol ym meysydd y gyfraith. Mae agweddau cyfreithiol yn cyffwrdd â phob rhan o fywyd bob dydd bellach, felly edrychaf ymlaen at wynebu’r her.”

Mae Elen yn astudio Cerddoriaeth, Cymraeg, Mathemateg a’r Fagloriaeth Gymreig i Lefel A a’i bwriad ym mis Medi yw mynd i Brifysgol Bangor i astudio Cerddoriaeth.

Dywedodd Elen:  'Braint yw derbyn ysgoloriaeth William Salesbury eleni.  Edrychaf ymlaen at gael mynd i'r Brifysgol er mwyn parhau â'm hastudiaethau a bydd yr ysgoloriaeth o fudd mawr i mi wrth wneud hynny”.

Mae Ymddiriedolaeth William Salebury yn cynnig dwy ysgoloriaeth yn flynyddol i fyfyriwr/wyr, sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brifysgolion Cymru. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r ysgoloriaeth ar ran y Gronfa.

Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury