Newyddion

31 Mai 2018

Gwerddon Fach yn llwyfan mawr i’r gwaith ymchwil diweddaraf

31 Mai 2018
Bydd cyfle i ddarllenwyr o bob math gael blas ar ymchwil diweddaraf rhai o academyddion Cymru, diolch i bartneriaeth newydd rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y cyfnodolyn academaidd Gwerddon a’r gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg360.

Bwriad y datblygiad newydd, Gwerddon Fach, yw cyflwyno gwaith ymchwil academaidd cyfrwng Cymraeg i gynulleidfaoedd newydd.

Bydd Gwerddon Fach yn cyhoeddi darnau gwreiddiol byrion sydd yn codi o’r ymchwil diweddaraf gan academyddion blaenllaw o Gymru a thu hwnt ac yn cyhoeddi fersiynau poblogaidd o erthyglau hirach sy’n cael eu cyhoeddi yn Gwerddon ei hun.

Bydd academyddion Cymru yn gallu cyfrannu darnau am unrhyw ymchwil sydd o ddiddordeb i gynulleidfa ehangach – boed yn adroddiad ar eu gwaith diweddaraf, yn ymateb i ddarganfyddiadau o bwys neu drafodaethau polisi cyhoeddus a materion cyfoes, neu’n gyflwyniad syml i bynciau ymchwil dyrys.

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae Gwerddon Fach yn gyfle cyffrous i academyddion i dynnu sylw at eu gwaith a’u diddordebau ymchwil, ac yn gyfle hefyd i godi proffil ysgolheictod cyfrwng Cymraeg. Mae’r Coleg eisoes yn cyllido Gwerddon, ac yn hynod falch o gefnogi llwyfan arall ar gyfer ymchwil cyfrwng Cymraeg.”

Ychwanegodd Dr Hywel Griffiths, Is-olygydd Gwerddon: “R’yn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gyda Golwg360 ac ymchwilwyr Cymraeg er mwyn tynnu sylw at y gwaith ymchwil cyffrous sydd yn cael eu wneud ar hyn o bryd. Mae’r pynciau yn amrywio’n eang iawn ac oherwydd hynny bydd rhywbeth at ddant pawb a deunydd sydd yn cyfrannu at drafodaethau polisi cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg360: “Mae yna bob math o waith ymchwil diddorol a phwysig yn cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’n bleser gallu dod â pheth ohono fo i sylw pawb.

“Mi fydd Gwerddon Fach yn gyfraniad gwerthfawr i ddisgyblion ysgolion uwchradd, myfyrwyr a phawb sy’n cymryd diddordeb yn y datblygiadau diweddara’ mewn meysydd o wyddoniaeth i chwaraeon a llenyddiaeth.”

Bydd Gwerddon Fach yn cael ei lansio ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am 3:00 o’r gloch ddydd Gwener 1 Mehefin. Dyna pryd y bydd yr erthyglau cyntaf i’w gweld – ewch i wefan www.golwg360.cymru

Gwerddon Fach yn llwyfan mawr i’r gwaith ymchwil diweddaraf